Kuntoutuksen aloittaminen ja toteutus ennen syöpähoitoa

Potilaan mahdollisimman hyvästä yleiskunnosta huolehtiminen on suusyöpäpotilaille tärkeää. Potilaan ja omaisten informoiminen taudista, hoidosta ja kuntoutuksesta edistää hoidon ja kuntoutuksen onnistumista.

Hoidon toteuttaa moniammatillinen tiimi. Ennen leikkausta kirurgin ja nukutuslääkärin (anestesialääkärin) tutkimusten lisäksi selvitetään potilaan ravitsemustilanne. Tarvittaessa potilaalle määrätään lisäravinteita ennen syöpähoidon aloitusta. Tupakanpolton ja alkoholin käytön lopettamista suositellaan komplikaatioiden välttämiseksi.

Fysioterapeutti tapaa potilaan jo ennen leikkausta ja ohjaa hengitysharjoitukset, tutkii toimintakyvyn ja antaa tietoa leikkauksen jälkeisestä fysioterapiasta.

Syöpään sairastuminen on psyykkisesti raskasta sekä potilaalle että hänen omaisilleen. Useissa sairaaloissa on syöpähoitaja, joka organisoi potilaan tutkimuksia ja antaa tarvittaessa tukea ja neuvoja hoidon eri vaiheissa sekä potilaalle että omaisille. Tarvittaessa järjestetään psykologin tapaaminen.

Vaikea sairaus ja hoidot sekä niiden tuomat muutokset elämäntilanteessa saattavat aiheuttaa suuriakin taloudellisia ja sosiaalisia ongelmia potilaalle ja hänen perheelleen. Sosiaalihoitaja auttaa näiden ongelmien ratkaisemisessa.