3D-mallintaminen kudospuutosten korjaavassa kirurgiassa

Suu- ja leukasairauksien klinikka on edelläkävijä 3D-mallintamisen ja lääketieteellisen pikavalmistustekniikan käytössä. 3D-mallintamista hyödynnetään laajojen syöpäleikkausten ja tapaturmiin liittyvien korjausleikkausten suunnittelussa ja toteutuksessa.
 
Tarvittavat istutteet muotoillaan ja valmistetaan virtuaalisesti, jonka jälkeen ne pikavalmistetaan. Pikavalmistus tarkoittaa prosessia, jossa virtuaalimallista valmistetaan tietokoneohjatusti kiinteä kappale. Nämä voivat olla potilaaseen asetettavia istutteita kuten luunmurtuman kiinnityslevy. 
 
Tarvittavat istutteet saadaan muutamassa päivässä. Yksilöllisesti muotoillut istutteet lisäävät leikkauksen tarkkuutta, lyhentävät leikkausaikaa ja parantavat lopputulosta.