Kliininen hammashoito


Kliinisen hammashoidon painotusalueet ovat:

  • protetiikka ja purennan kuntoutus
  • parodontologia eli hampaiden kiinnityskudossairauksien hoito
  • kariologia ja endodontia eli hampaiden kovakudossairauksien hoito
  • pedodontia eli lasten hammashoito


Näiden alojen erikoishammaslääkärit sekä erikoistuvat hammaslääkärit tutkivat ja hoitavat HUS:ssa erikoissairaanhoitoon oikeutettuja potilaita (STM:n yhtenäiset kiireettömän hoidon perusteet), joilla on hampaiden, leukojen tai leukanivelten sairauksia tai vaikeita purenta- tai kudospuutosongelmia.