Ilmoittautuminen palvelusetelituottajaksi

Päätös perustuu sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä annettuun lakiin. Lain tavoitteena on lisätä potilaan valinnanvapautta, parantaa palvelujen saatavuutta ja edistää kuntien sosiaali- ja terveystoimen sekä elinkeinotoimen ja yksityisten palvelun tuottajien yhteistyötä.

Hyväksyminen palveluntuottajaksi edellyttää ilmoittautumista palveluseteliportaalissa.  Sen perusteella HUS harkitsee, hyväksytäänkö ilmoittautuja kaihikirurgian palvelusetelituottajien listalle.

Hyväksyminen tuottajaksi edellyttää sitoutumista liitteenä olevan kaihikirurgian sääntökirjan ehtoihin ja velvoitteisiin. HUS varaa itselleen oikeuden päättää palvelusetelituottajien hyväksymisestä.

Palvelusetelin saaneet potilaat valitsevat hoitopaikkansa palvelutuottajalistalta.
Palvelusetelituotannon on käynnistyttävä viimeistään kahden kuukauden kuluttua hyväksymispäätök-sestä.

 

Palvelusetelin arvo

 

Palvelusetelin arvo on 660 euroa. Sen lisäksi palveluntuottaja voi periä potilaalta hoidon omavastuuosuuden 106,10 euroa. Yhteenlaskettu palvelusetelin arvo ja omavastuuosuus saa olla siis uuden hintakaton mukaisesti 22.1.2015 alkaen korkeintaan 766,10 euroa. Tällä summalla potilaan tulee saada sääntökirjassa määritelty kaihileikkauspalvelu.

   

Ilmoittautuminen kaihipalvelusetelin palveluntuottajaksi

 

Hakeutuminen kaihipalvelusetelin palveluntuottajaksi tapahtuu internetissä olevan palveluseteliportaalin kautta osoitteessa https://palse.fi/.

Palvelusetelin tuottajahakemuksen täyttäminen edellyttää palveluseteliportaaliin rekisteröitymistä ja kirjautumista. Rekisteröitymisen jälkeen palveluntuottajalle tulee vahvistusviesti sähköpostitse, ohjeet kirjautumisesta ja tilin vahvistamisesta, jonka jälkeen tulee vielä ilmoitus tilin aktivoinnista.

Ilmoittautuminen palveluntuottajaksi tapahtuu täyttämällä järjestelmässä hakemuslomakkeet, jotka tulostetaan, allekirjoitetaan ja lähetetään HUS:iin osoitteella:

HUS Keskuskirjaamo
PL 200
00029 HUS

Hakemukseen tulee merkitä näkyvästi ”Kaihikirurgian palveluseteli”.