Rintarauhaskirurgia


Rintarauhaskirurgia on kirurgian osa-alue, jonka pääasiallisena tehtävänä on

  • rintasyövän ja muiden rinnan kasvainten leikkaushoito
  • rintojen korjaus- ja pienennysleikkaukset sekä
  • rintojen tulehdusmuutosten leikkaushoito.

 

Rintarauhaskirurgia HUS-alueella

Rintasyöpäpotilaiden leikkaushoito HUS-alueella on keskittynyt pitkälti Rintarauhaskirurgian yksikköön, joka on alansa suurin yksikkö Pohjoismaissa. Kirurgisessa sairaalassa toimivassa yksikössä leikataan yli 1000 uutta rintasyöpätapausta. Lisäksi yksikössä tutkitaan ja leikataan hyvänlaatuisia rintojen kasvain- ja tulehdusmuutoksia. Rintarauhaskirurgian yksikössä hoidetaan myös naisia, joilla on todettu rintasyöpäriskiä lisäävä geenivirhe.

HUS-alueella rintasyöpää sekä hyvänlaatuisia rintojen kasvain- ja tulehdusmuutoksia hoidetaan kirurgisesti myös Hyvinkään sairaalassa.

Syöpätautien klinikka vastaa rintasyöpäpotilaiden liitännäishoitojen suunnittelusta ja toteutuksesta, potilaiden seurannasta sekä levinnyttä rintasyöpää sairastavien potilaiden hoidosta.

Rintojen korjausleikkaukset

Rintarauhaskirurgian yksikkö tekee tiivistä yhteistyötä Plastiikkakirurgian klinikan kanssa rintarauhaskirurgian alueella. Plastiikkakirurgian klinikan toimipisteissä Töölön ja Jorvin sairaaloissa tehdään rintojen välittömiä ja myöhäiskorjauksia. Näissä yksiköissä leikataan myös paikallisesti uusiutuneita rintasyöpätapauksia, joissa tarvitaan kudossiirteitä, tehdään rintojen pienennysleikkauksia sekä korjataan rintojen kehityshäiriöitä kuten haittaavaa epäsymmetriaa.

Rintojen välittömiä ja myöhäisrekonstruktioita sekä rintojen pienennysleikkauksia tehdään lisäksi Hyvinkään sairaalassa.

 

 Hoitopaikat

 

Kirurginen sairaala:  
Rintarauhaskirurgian yksikkö  

Jorvin sairaala:  
Osasto K3  

Töölön sairaala:  
Osasto 3

Hyvinkään sairaala:
Kirurgian vuodeosasto   
Kirurgian poliklinikka 

 

 Lue lisää

 
Etsi sairauteen liittyvää tietoa Terveyskirjastosta