Yleisimpiä tutkimus- ja hoitotoimenpiteitä

Röntgentutkimukset kuuluvat keuhkopotilaan perustutkimuksiin. Oireiden ja perussairauden pohjalta määrätään tarvittavat tutkimukset. Keuhkokuvan (thorax) lisäksi voidaan keuhkoissa näkyvää muutosta kuvata tarkemmin tietokoneella tai ultraäänellä. Muutoksista otetaan tarvittaessa myös näytteitä joko tietokone- tai ultraääniohjauksessa.

  • Keuhkojen tietokonetomografia, potilasohje
  • Neulanäytteen otto tietokonetomografiassa, potilasohje
  • Ultraäänitutkimukset, potilasohje

  • Keuhkojen toimintakokeita
    käytetään tutkittaessa eri keuhkosairauksia ja hoidon seurannassa.

  • Spirometrialla tutkitaan keuhkojen toimintakykyä mittaamalla uloshengitystilavuutta ja virtausnopeuksia.
  • Diffuusiokapasiteetissa mitataan hengityskaasujen (happi ja hiilidioksidi) vaihtumista keuhkorakkuloiden ja verenkierron välillä.
  • potilasohje Meilahden ja Peijaksen sairaala

Bronkoskopia eli keuhkoputkien tähystys
Keuhkoputkien tähystyksessä ohut, taipuisa letku viedään joko suun (tai nenän) kautta keuhkoputkiin ja sen kautta voidaan ottaa erilaisia näytteitä (esim. imu-, harja- ja koepalanäytteet) keuhkolöydösten selvittämiseksi. 


Unitutkimukset
Unitutkimuksilla tutkitaan erilaisia uni- ja unenaikaisia hengityshäiriöitä. Näitä voidaan tehdä eri yksiköissä.