Tietoa keuhkosairauksista

Tavallisimpia keuhkosairauksien klinikalla tutkittavia ja hoidettavia sairauksia ovat astma ja keuhkoahtaumatauti, uniapnea ja muut unenaikaiset hengityshäiriöt, tulehdukselliset keuhkosairaudet, keuhkosyövät, keuhkokudoksen ja keuhkopussin sairaudet, sekä äkillistä tai pitkäaikaista hengitysvajausta aiheuttavat sairaudet. Tavallisia syitä potilaiden lähettämiseen keuhkosairauksien klinikan tutkimuksiin ovat erilaisten keuhkoihin tai hengitykseen liittyvien oireiden (mm. pitkittynyt yskä, hengenahdistus, veriyskä) tai keuhkoröntgenkuvissa havaittujen löydösten tarkempi selvittely. Hengitysapuvälinehoitojen tarpeen arviointi, hoitojen aloitus ja seuranta ovat myös osa keuhkosairauksien erikoisalan toimintaa. Keuhkosairauksien klinikan tutkimuksiin ja hoitoon potilaat tulevat lääkärin lähetteellä.

Etenkin astma, keuhkoahtaumatauti ja uniapnea ovat hyvin yleisiä väestössämme eli ns. kansantauteja. Näiden sairauksien tutkimisessa, hoidossa ja seurannassa perusterveydenhuollolla ja erikoissairaanhoidolla on omat tehtävänsä yhteisesti sovitun työnjaon mukaisesti.