Keuhkosairaudet

Keuhkosairauksien erikoisala kuuluu HUS Sydän- ja keuhkokeskukseen.  Keuhkosairauksien klinikalla on keuhkosairauksien erikoisalan toimintaa Meilahden, Jorvin ja Peijaksen sairaaloissa, Iho- ja allergiasairaalassa (unitutkimusyksikkö) ja hengityshalvauspotilaita hoitavissa Rekolan ryhmäkodissa ja kotihoidossa. Nämä yksiköt tuottavat keuhkosairauksien erikoissairaanhoidon palveluja ensisijaisesti Helsingin, Espoon, Vantaan, Kauniaisten, Keravan ja Kirkkonummen asukkaille. HUS-alueen muut keuhkosairauksien erikoissairaanhoidon yksiköt sijaitsevat Hyvinkään, Lohjan, Porvoon ja Raaseporin sairaaloissa. 

Meilahden sairaalan keuhkosairauksien yksikkö vastaa HUSin erityisvastuualueen vaativan erityistason keuhkosairauksien tutkimisesta ja hoidosta ja Iho- ja Allergiasairaala vaativan erityistason unitutkimustoiminnasta. Meilahden sairaalaan on keskitetty valtakunnallisesti mm. keuhkonsiirtotoiminta ja keuhkoverenpainetaudin hoito.  

Sydän- ja keuhkokeskuksen keuhkosairauksien klinikan eri yksiköissä toimii yhteensä 24 erikoislääkäriä ja 9 erikoistuvaa lääkäriä sekä hoitohenkilökuntaan kuuluvia työntekijöitä. Yliopistosairaalan osana keuhkosairauksien klinikka osallistuu tulevien lääkärien ja erikoislääkärien kouluttamiseen (lääketieteen perusopetus ja erikoislääkärikoulutus) sekä tekee aktiivisesti keuhkosairauksien alan tieteellistä tutkimustyötä.
 

 Hoitopaikat

 
Etsi sairauteen liittyvää tietoa Terveyskirjastosta