Uusimmat leikkausmenetelmät

​Perinteisten leikkausmenetelmien lisäksi käytössämme ovat alan uusimmat diagnostiset ja hoidolliset menetelmät, kuten tähystysleikkaukset ja robottiavusteinen kirurgia sekä ruokatorven tähystinlaitteen avulla suoritettava ruokatorven limakalvon osapoisto alkavassa limakalvoon rajoittuvassa syövässä tai syövän esiasteissa. Klinikkamme kokemus rintaontelon sisäisissä (ns. thoraxin) tähystyskirurgisissa toimenpiteissä on Pohjoismaiden suurimpia ja toimimme myös kansainvälisenä koulutuskeskuksena yhteistyössä useiden eurooppalaisten yliopistosairaaloiden kanssa varsinkin keuhko- ja ruokatorvikirurgian alalla.

Klinikka on kehittänyt keuhkopussin syövän eli mesoteliooman leikkaushoitoa ja liittänyt keuhkopussin syöpäleikkaukseen rintaontelon sisäisen lämmitetyn solunsalpaajahuuhtelun, mikä pienentää taudin uusiutumisriskiä rintaontelossa. Välikarsinan kasvaimien poisto on usein mahdollista robottiavusteista tekniikkaa hyväksi käyttäen. Tarvittaessa käytämme sydän-keuhkokonetta välikarsinan suuriin suoniin kasvavien syöpien, esimerkiksi kateenkorvan syövän, poistoleikkauksiin.

Ennen leikkausta syöpätaudin levinneisyys sekä eri hoitomahdollisuudet arvioidaan moniammatillisessa asiantuntijaryhmässä, johon kuuluu rintaelinkirurgien eli ns. thoraxkirurgien lisäksi syöpälääkäreitä, keuhkolääkäreitä, röntgenlääkäreitä ja patologeja. 

Joskus pahanlaatuinen tauti ei enää ole parannettavissa esimerkiksi laajan levinneisyytensä tai potilaan leikkaushoitoa estävän huonokuntoisuuden vuoksi. Tällaisia potilaita varten käytössämme on uudenaikaisia, oireita lievittäviä hoitomenetelmiä. Näitä ovat esimerkiksi erilaiset laserhoidot ja tähystyksessä asetettavat mm. ilmateiden ja ruokatorven tukoksien avaamiseksi tarkoitetut henki- ja ruokatorven seinämän myötäisesti laajenevat metalliverkot, jotka avaavat syövän aiheuttaman tukoksen ja tällä tavoin mahdollistavat usealle potilaalle hengenahdistuksen helpottumisen tai kohtuullisen suun kautta tapahtuvan ruokailun.