Reumatoimintaterapia

Reumatologian erikoisalan hoitoryhmään kuuluu myös toimintaterapeutteja. Toimintaterapeutit työskentelevät osana moniammatillista työryhmää. Toimintaterapiaan tulevat potilaat sairastavat eri reumasairauksia, mutta suurin toimintaterapiaa tarvitseva ryhmä ovat nivelreumaa sairastavat henkilöt. Potilaat ovat reumasairauden eri vaiheissa ja sairaus on vaikuttanut heihin eri tavoin. Toimintaterapia tapahtuu yksilöllisesti tai ryhmässä. Toimintaterapiaan tullaan lääkärin lähetteellä.
 
Toimintaterapiassa tuetaan ihmistä ylläpitämään ja parantamaan toimintakykyään niin, että hän selviytyy päivittäisistä toiminnoistaan mahdollisimman omatoimisesti. Häntä tuetaan itsestä huolehtimisen, työn, vapaa-ajan ja levon toiminnoissa. Toimintaterapian lähestymistapa on asiakaslähtöinen. Siihen kuuluu, että ihminen nähdään aktiivisena osallistujana toimintaterapiaprosessissa.
 
Reumatoimintaterapeutit sovittavat ja valmistavat erilaisia ortooseja (lastoja, tukia) käsiin ja kaularankaan, ohjaavat niveltensäästössä ja pienapuvälineiden käytössä. Toimintaterapiassa arvioidaan yläraajan toimintaa mm. erilaisilla standardoiduilla testeillä ja mittareilla sekä haastattelemalla ja havainnoimalla. Reumatologian erikoissairaanhoidon osana toteutettava toimintaterapia on tieteelliseen näyttöön perustuvaa toimintaa.