Psykiatria


Psykiatriassa tutkijaan ja hoidetaan potilaita, joilla on mielenterveyden häiriöitä. Psykiatria sisältää erikoisaloina lasten-, nuoriso-, aikuis- ja oikeuspsykiatrian sekä erityisosaamisen alueina mm. päihde- ja vanhuspsykiatrian.

Tavallisimpia syitä psykiatriseen erikoissairaanhoitoon ohjautumiseen ovat elämäntilannekriisit, psykoosi (esim. skitsofrenia), vaikea ja pitkittynyt masennus, vaikeat persoonallisuushäiriöt, itsetuhoajatukset tai itsemurhayritys. Hoitoon tullaan aina lääkärin lähetteellä, esim. terveyskeskuslääkärin lähettämänä.

Mielenterveyden häiriöiden tutkimus ja hoito on yleensä avohoitoa tai lyhytkestoista sairaalahoitoa. Suurin osa erikoisalan hoidoista toteutuu psykiatrian poliklinikoilla avohoitona.

Hoito perustuu tutkimuksen perusteella yhteistyössä potilaan ja tarvittaessa hänen perheensä kanssa tehtyyn hoitosuunnitelmaan.

Tutkimus ja hoito tapahtuu moniammatillisena yhteistyönä. Toiminnassa hyödynnetään ja sovelletaan tutkimukseen sekä näyttöön perustuvia hoitomenetelmiä.

HUS tarjoaa alueellisia psykiatrisia avo- ja sairaalahoidon palveluja koko HUS-alueella lukuunottamatta Helsinkiä. Tarjolla on myös keskitettyjä palveluja, esim. syömishäiriöpotilaiden hoito.

Helsingissä yli 18-vuotiaiden hoidon järjestää Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelut.

 

Mielenterveystalo
Oikea palsta
 

 LÄHETEOHJEET

 
Sähköiset lähetteet
OVT-lähetteet (sähköinen lähetelaatikko): HYKS Psykiatria
Sanomatunniste: PSYKIATRIA
 
Paperilähetteet
HYKS Psykiatria / Matinkylän akuuttipsykiatrian poliklinikka
PL 803, 00029 HUS
fax: 09 471 81717​
 

 Hoitopaikat

 
Etsi sairauteen liittyvää tietoa Terveyskirjastosta