Kirurgian päivystys

Päivystyksellistä tutkimusta ja hoitoa tarvitsevia kirurgisia aikuispotilaita hoidetaan HYKS-alueella Meilahden tornisairaalassa, Töölön, Jorvin ja Peijaksen sairaaloissa sekä muualla HUS-alueella Hyvinkään, Lohjan, Raaseporin ja Porvoon sairaaloissa. Vuosittain HUS:ssa tehdään liki 20 000 kirurgista päivystystoimenpidettä, näistä yli 80 % HYKS-sairaanhoitoalueen sairaaloissa.

Erikoissairaanhoidon päivystyspisteisiin (mm. Meilahden päivystyspoliklinikka ja Töölön tapaturma-asema) tullaan lääkärin lähetteellä, lukuun ottamatta ambulanssilla tulevia, ensihoitoyksikön kiireellisiksi tai henkeä uhkaaviksi tilanteiksi luokittelemia potilaita. Lähetettä ei tarvita ns. yhteispäivystyspisteissä, joissa sekä perusterveydenhuollon että erikoissairaanhoidon päivystys toimivat rinnakkain.

Yleisimmät kirurgiset päivystystoimenpiteet ja hoidon aiheet

Päivystyksellisistä kirurgisista toimenpiteistä tyypillisimpiä ovat mm. nilkan, ranteen, kyynärluun ja lonkkanivelen murtumien hoito, umpilisäkkeen poisto sekä ruonsulatuskanavan verenvuotojen tähystyshoito.

Kirurgisia arvioita ja toimenpiteitä tarvitaan myös mm. suolitukkeuman tai -puhkeaman sekä raajan verenkiertohäiriöiden hoidossa. Kirurgisia, mutta useimmiten ilman päivystysleikkausta hoidettavia tauteja ovat mm. haimatulehdukset ja antibiooteilla hoidettavat suolitulehdukset, joiden lievät muodot eivät välttämättä vaadi erikoissairaanhoidon arviota.

Meilahden tornisairaalassa hoidetaan vatsa- ja rintaontelon elinten sekä verisuonten päivystyskirurgiaa ja/tai sen jälkeistä tehohoitoa vaativia sairauksia ja vammoja, joita ovat mm. vatsakalvontulehdukset, vaikea-asteiset haimatulehdukset, aortan pullistumien repeämät sekä vartalon ja kaulan alueen puukotus- ja ampumavammat. HYKS-alueella yöaikaiset urologiset päivystysleikkaukset tehdään Meilahden tornisairaalassa, vaikka muu urologinen toiminta onkin keskitetty Peijaksen sairaalaan.

Töölön sairaala vastaa helsinkiläispotilaiden tapaturmien hoidosta, ja sinne ohjataan myös vaikeimmat tapaturmatapaukset koko HUS-alueelta ja osin laajemmaltakin alueelta. Vaikeimpien palovammojen hoito on valtakunnallisesti keskitetty Jorvin sairaalassa toimivaan palovammakeskukseen. Töölön sairaalalla on HUS-alueen lääkinnällisen pelastustoiminnan johtovastuu suuronnettomuuksissa.

 

Hoitopaikat