Tekonivelleikkaukset

Tekonivelleikkaukset ovat olennainen osa ortopedian ja traumatologian erikoisalan toimintaa.

Nivelrikko on tekonivelleikkauksen pääsyy. Valtaosa tekonivelleikkauksista tehdään lonkan ja polven niveliin, mutta myös muissa pienemmissä nivelissä kuten olkapäässä, kyynärpäässä ja nilkassa nivelrikon vaurioittama nivel voidaan korvata tekonivelellä.

Nivelrikko voidaan jakaa primääriseen ja sekundääriseen nivelrikkoon. Valtaosa nivelrikosta on primääristä nivelrikkoa, jonka pohjimmaista syytä ei tunneta. Sekundäärisen nivelrikon syitä ovat mm. nivelreuma, nivelpintaan ulottuvien murtumien jälkitilat ja tietyt lapsuusiän lonkkanivelen nivelsairaudet.

Tekonivelkirurgiaa harkitaan nivelrikon hoidoksi siinä vaiheessa, kun nivelrikon oireet ja löydökset ovat edenneet pitkälle ja nivelrikko aiheuttaa merkittävää haittaa potilaalle jokapäiväisessä elämässä, eikä muu hoito, yleensä kipulääkitys ja kuntoutus, ole tuottanut riittävää apua.

Tekonivelleikkausten tavoitteena on kipujen lievittäminen ja liikuntakyvyn parantaminen. Ensisijainen tavoite on helpottaa potilaan selviytymistä jokapäiväisessä elämässä. Onnistunut tekonivelleikkaus antaa tulokseksi kivuttomamman ja liikelaajuudeltaan riittävästi liikkuvan nivelen. Potilaan oma aktiivisuus on ratkaisevan tärkeää hyvän lopputuloksen saavuttamiseksi.

Tekonivelkirurgia HUS:ssa

HUS:ssa tehdään vuosittain noin 3 800 erilaista tekonivelleikkausta, näistä 60 % HYKS-alueen Tekonivelkeskuksessa Peijaksen sairaalassa, minne tekonivelkirurgia on keskitetty HYKS-sairaanhoitoalueella. Tekonivelkeskus on Pohjoismaiden toiseksi suurin tekonivelleikkauksia tekevä yksikkö.

Muualla HUS-alueella tekonivelleikkauksia tehdään Raaseporin, Lohjan, Hyvinkään ja Porvoon sairaaloissa. Uusintaleikkaukset on pääsääntöisesti keskitetty Hyksin Tekonivelkeskukseen.

 

 

 Hoitopaikat

 

 

HYKS-alue

 

Peijaksen sairaala: Tekonivelkeskus


 

Muut HUS-sairaalat

Hyvinkään sairaala:
Kirurgian vuodeosasto
Kirurgian poliklinikka

Lohjan sairaala:
Kirurgian vuodeosasto
Kirurgian poliklinikka

Raaseporin sairaala:
Kirurgian osasto
Kirurgian poliklinikka

Porvoon sairaala:

Kirurgian vuodeosasto 4
Kirurgian poliklinikka