Ortopedia ja traumatologia


Ortopedian ja traumatologian erikoisalalla tutkitaan ja hoidetaan pääosin luuston ja muiden tukikudosten vammoja ja sairauksia, usein yhteistyössä muiden erikoisalojen kanssa. Valtaosa erikoisalan hoidosta perustuu leikkauksiin ja toimenpiteisiin, mutta erikoisalalle kuuluvat osittain myös edellä mainittujen tilojen ei-leikkauksellisten hoitojen arviointi, suunnittelu ja toteutus.

Ortopedian alaan kuuluvat usein kiireettömät tilat, kun taas traumatologiassa – eli vammojen hoitoon liittyvällä alueella – kyse on pääsääntöisesti kiireellisestä, päivystyksellisestä hoidosta. 40 % kaikista Suomessa tehtävistä kirurgisista toimenpiteistä kuuluu ortopedian ja traumatologian erikoisalan piiriin. Se on siten volyymiltaan suurin kirurgian erikoisala. 
 
Tyypillisiä ortopedian ja traumatologian erikoisalan toimenpiteitä ovat mm. nivelten tähystysavusteiset leikkaukset, tekonivelleikkaukset, raajojen murtumien ja sairauksien korjausleikkaukset sekä selkärangan alueen sairauksien ja vammojen leikkaushoidot. Ei-leikkauksellinen hoito toteutetaan usein erilaisilla lastoituksilla tai tukilaitteilla.
 
Vaativimmat potilasryhmät ja hoitomuodot

Erikoisalan vaativimmat hoidot kytkeytyvät tapaturmissa vaikeasti vammautuneiden potilaiden akuuttiin ja jälkihoitoon, sekä selkärangan, nivelten ja raajojen kuluma- tai muiden sairauksien pitkälle edenneiden tilojen hoitoon.

Päivystyksellinen hoito

Tyypillisiä päivystyksellisesti hoidettavia tiloja ovat tapaturmien aiheuttamat raajojen murtumat (mm. nilkka, ranne, lonkka ja olkaluu) ja muut äkilliset ja odottamattomat tilanteet, esim. selkärangan alueen välilevyn pullistumien aiheuttamat vaikeat hermojen puristusoireet.

Töölön sairaalan tapaturma-asema on Suomen suurin traumatologinen päivystyspiste. Sinne ohjataan helsinkiläispotilaiden lisäksi koko Hyksin yhteistoiminta-alueen sekä osin myös laajemman alueen, vaativimmat traumat (mm. lantiovammat).

Hoitopaikat

Ortopedian ja traumatologian erikoisalan toimenpiteitä ja hoitoja tarjotaan HYKS-alueella Töölön, Herttoniemen, Peijaksen ja Jorvin sairaaloissa, sekä muualla HUS-alueella Hyvinkään, Lohjan, Raaseporin ja Porvoon sairaaloissa.

HUS:n vaativimman tapaturmakirurgian lisäksi myös luukasvainten kirurginen hoito on keskitetty Hyksin Töölön sairaalaan. Tekonivelkirurgia on keskitetty HYKS-alueella Peijaksen sairaalaan. ​​