Matinkylän TAK-poliklinikka

Käyntiosoite
Puolikkotie 8, 3 krs, Espoo

Postiosoite
PL 803, 00029 HUS

Yhteystiedot
Toimisto 09 471 81800
Faksi 09 471 85980

Tutkimus- ja arviointijakso
Tutkimus- ja arviointijaksoa varten tarvitaan lääkärin lähete. Tutkimusjakso alkaa kolmen viikon sisällä lähetteen saapumisesta. Hoitosuositus annetaan kuuden viikon sisällä. Tutkimusjakson aikana selvitetään nuorisopsykiatrisen erikoissairaanhoidon tai muun mahdollisen hoidon tarve. Arvio tehdään yhteistyössä vanhempien / huoltajan ja muiden yhteistyötahojen kanssa. Mahdolliset aikaisemmat tutkimustiedot (mm. psykologin tutkimukset, kasvua ja kehitystä selvittävät tutkimukset, lastensuojeluselvitykset) auttavat arvioinnissa. HYKS:n ulkopuolella tehdyt tutkimukset on hyvä ottaa mukaan ensikäynnille.

Tutkimus- ja arviointijakson perusteella annetaan hoitosuositus ja tehdään hoitosuunnitelma yhdessä nuoren ja vanhempien/huoltajien kanssa. Tarvittaessa hoidon suunnittelussa on mukana myös muuta verkostoa.

Toiminta on luottamuksellista yhteistyötä nuoren ja perheen/huoltajien kanssa.
Tutkimusjakson aikana tarvittaessa voidaan käyttää osastohoitoa tai intensiivisen avohoidon yksikköä.

Kriisihoito
Kriisihoito on kiireellinen hoitointerventio lääkärin lähetteellä. TAK-poliklinikan kriisihoitoon voidaan ohjata mm. akuutisti itsetuhoiset, epäillyt psykoottiset/ensipsykoosit ja rikoksen uhrit.

Kriisihoidon painopiste on hoidollisessa selvittelyssä ja tarvittavat tutkimukset tehdään mahdollisuuksien mukaan. Mikäli kriisihoidon arvioidaan kestävän pitkään tai sen aikana todetaan pitempiaikaisen hoidon tarve, ohjataan potilaan hoito tarpeenmukaiseen hoitoyksikköön. Kriisihoidon kestoksi on arvioitu 1 - 15 käyntiä.

 

 Kulkuyhteydet

 
:


. .