Nuorisopsykiatria

Nuorisopsykiatria muodostuu Tutkimus-, akuutit ja konsultoivista (TAK) palveluista sekä avo- ja osastohoidon palveluista. Palvelut ovat tarkoitettu 13-17-vuotiaille nuorille.

Hoitoon hakeudutaan lääkärin laatimalla lähetteellä (kts. läheteohjeet sivun oikeasta laidasta)

Avohoito
 
Pääkaupunkiseudulla  toimii kolme tutkimus-akuutti-ja konsultaatiopalveluiden poliklinikkaa (TAK). TAK- poliklinikat sijaitsevat Pasilassa, Matinkylässä ja Tikkurilassa. TAK- poliklinikat  toteuttavat perustehtäväänsä moniammatillisena tiimityönä hyödyntäen joustavasti eri ammattiryhmien erityisosaamista.
Tutkimus- ja hoitomenetelmät ovat erikoisalan hoitosuositusten mukaisia, ja ne perustuvat tieteellisesti tutkittuun tietoon.

TAK- poliklinikalle hakeudutaan tutkimuksiin lääkärin lähetteellä. TAK-poliklinikan arvioinnin perusteella laaditaan yksilöllinen nuorisopsykiatrinen hoitosuunnitelma tarpeenmukaisen hoidon järjestämiseksi erikoissairaanhoidossa tai annetaan suositus hoidon tai tuen toteuttamiseksi perustasolla tai muussa soveltuvassa toimintayksikössä. Jos nuoren hoito jatkuu erikoissairaanhoidossa, voidaan hänet ohjata klinikan sisäisiin hoitoihin.

TAK ei ole päivystysyksikkö, mutta se voi toteuttaa em. tehtäviä päivystyksellisesti todetun kiireellisen erikoissairaanhoidon toteuttamiseksi. 


 
Osastohoito
 
Osastohoitoon tullaan joko päivystyksellisesti tai suunnitellulle tutkimus- ja hoitojaksolle. Osastolle pääsemiseksi tarvitaan joko vapaaehtoinen lääkärin lähete tai tahdosta riippumaton M1-lähete. Osastot sijaitsevat Helsingissä Psykiatriakeskuksessa.

Vasen palsta
Etsi sairauteen liittyvää tietoa Terveyskirjastosta
 

 Läheteohjeet