Nuorisopsykiatria

Nuorisopsykiatriassa on tavoitteena tehokkaalla ja laadukkaalla tavalla tuottaa nuoruusikäisten (13-17-v.) potilaiden parhaaksi erikoissairaanhoidon palveluja ja terveyshyötyjä tuloksellisessa yhteistyössä perusterveydenhuollon, yliopiston ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa.
 
Yleisimmin nuorisopsykiatriseen erikoissairaanhoitoon ohjaudutaan silloin, kun potilaan nuoruusiän psyykkinen kehitys on häiriintynyt tai pysähtynyt. Nuori voi olla masentunut, käyttäytyä itsetuhoisesti ja/tai väkivaltaisesti, kärsiä käytöshäiriöistä ja psykoottisista häiriöistä. 
 
 
Nuorten mielenterveystalo
Oikea palsta
 

 Hoitopaikat

 
Etsi sairauteen liittyvää tietoa Terveyskirjastosta