Trombektomia eli suonitukoksen mekaaninen avaus

Aivovaltimon tukoksia hoidetaan yleensä laskimonsisäisellä liuotushoidolla, mikäli potilas ehtii hoitoon alle 9 tunnin sisällä oireiden alusta. Isoimman suonen tukoksessa liuotushoito ei usein riitä, vaan suoni täytyy avata mekaanisesti. 
 
Trombektomia eli suonitukoksen mekaaninen avaus parantaa potilaan todennäköisyyttä toipua. Hoitomuotoa käytetään silloin, kun kyseessä on suuren suonen tukos, eikä vailla riittävää verenkiertoa oleva aivokudos ole vielä liian pahasti vaurioitunut.
 
HUSissa Meilahden tornisairaalassa liuotushoito aloitetaan noin 340 potilaalle vuodessa. Mekaanisella trombektomialla hoidetaan noin 260 potilasta vuodessa. HUSissa trombektomiahoito on tarjolla potilaille 24/7. 
 
Aivovaurio estetään nopealla toiminnalla
 
Todennäköisyys, että osa uhatusta aivokudoksesta voidaan pelastaa, laskee joka minuutti. Trombektomia on elvytykseen verrattavissa oleva tilanne, jossa jokainen hukattu minuutti vähentää potilaan odotetusta elinajasta viikon. Mekaaniseen toimenpiteeseen ryhtyminen edellyttää usean eri ammattilaisen yhteispeliä ja hyvää kuvantamista. Lääkäreistä mukana ovat neurologi, neuroradiologi, toimenpideradiologi ja tarvittaessa myös anestesiologi.
 
Hoitopäätökseen tarvitaan tarkka tieto siitä, mihin aivojen osaan tukos vaikuttaa, ja kuinka paljon aivokudosta on vielä pelastettavissa. Tukoksen sijainti selviää kuvantamalla aivojen verisuonet. Jo syntyneen vaurion kokoa ja vielä pelastettavaa kudosta arvioidaan tilanteissa, joissa huomattava vaurio on jo saattanut ehkä kehittyä. Tämä tehdään perfuusiokuvantamisella, joka mittaa aivoverenkiertoa. 
 
Jos hapen puute on jo tuhonnut tukoksen takana olevat aivojen osat, ei trombektomia tai liuotushoito paranna potilaan tilannetta. Tukoksen avaaminen ei korjaa vaurioita, vaan ainoastaan pelastaa sen osuuden kudoksesta, joka on pärjännyt siihen asti vajaalla verenkierrolla.
 
Aivoveritulpan sijainti sekä aika oireiden alkamisesta hoidon alkamiseen vaikuttavat potilaan toipumisennusteeseen sekä kuntoutustarpeeseen. Pysyvät oireet vaihtelevat suuresti. HUSin akuutisti hoidetuista aivoinfarktipotilaista kaksi kolmesta toipuu hyvin ja kuolleisuus aivohalvauksissa on maailman pienin.