Telestroke-palvelu

HUSin Neurokeskuksen ympärivuorokautinen telestroke-palvelu tukee keskussairaaloita aivohalvauspotilaiden liuotus- ja trombektomiahoitopäätöksissä. Telestrokea tarvitaan, jos sairaalalla ei ole tarjolla ympärivuorokautista neurologipäivystystä.
 
Telestroke-verkostoon kuuluu tällä hetkellä ympäri Suomen 12 päivystyspistettä, joita palvellaan ympärivuorokautisesti 24/7. Telestrokella arvioidaan noin 700 potilasta vuosittain.
 
Konsultaatiotuella on aivohalvauksen liuotushoitojen määrä lisääntynyt 2−3-kertaisesti virka-aikana keskussairaalan omien neurologien toteuttamien hoitojen lisäksi. Liuotushoidolla aivohalvauspotilaan tukos saadaan avattua, millä on suuri merkitys potilaan toipumisen kannalta. Liuotushoito ja ohjaaminen trombektomiaan parantaa merkittävästi potilaan ennustetta. Yhä useampi aivohalvauspotilas toipuu työkykyiseksi tai omatoimiseksi.
 
Etäyhteydessä on kaksisuuntainen video- ja ääniyhteys, jonka kautta potilasta hoitava lääkäri ja potilas näkevät konsultaatiotukea antavan neurologin Hyksissä, missä hoitopäätöstä tehdään yhdessä. Potilaan pään tietokonekuvat, verikoevastaukset, verensokeri- ja verenpainearvot käydään konsultaatiossa läpi. Etäyhteyden kautta tehdään myös yhä useammin päätös potilaan siirtämisestä liuotushoitoa täydentävään tai korvaavaan valtimonsisäiseen, mekaaniseen tulpan poistotoimenpiteeseen eli trombektomiaan.
 
telestrokeverkosto.jpg