Telestroke-palvelu

HUSin Neurokeskuksen ympärivuorokautinen viedoetäyhteys-palvelu tukee keskussairaaloita aivoverenkiertohäiriöpotilaiden revaskularisaatiohoitopäätöksissä. Konsultaatiota videoyhteyden avulla  tarvitaan, kun sairaalassa ei ole päivystävää neurologia. Toiminta alkoi jo 2007.
 
Telestroke-verkostoon kuuluu eri puolilla Suomea 11 päivystyspistettä, joita palvellaan ympärivuorokautisesti 24/7. Videoetäyhteyden avulla arvioidaan noin 700 potilasta vuodessa.

Tukoksen avaaminen joko liuotushoidolla, trombektomialla tai näiden yhdistelmällä parantaa merkittävästi potilaan ennustetta. Yhä useampi aivohalvauspotilas toipuu työkykyiseksi tai omatoimiseksi.
 
Etäyhteydessä on kaksisuuntainen video- ja ääniyhteys, jonka kautta potilasta hoitava lääkäri ja potilas näkevät konsultaatiotukea antavan neurologin HUS Meilahden sairaalan neurologian päivystyksessä. Potilaan hoitaminen on yhteistyötä.  Potilaan pään tietokonekuvat, verikoevastaukset, verensokeri- ja verenpainearvot käydään konsultaatiossa läpi. Liuotus toteutetaan konsultoivassa sairaalassa. Mikäli potilas ohjataan lisäksi trombektomiaan, hänet siirretään lähimpään trombektomiatoimenpiteitä tekevään yliopistosairaalaan.

 
telestrokeverkosto.jpg