Edenneen Parkinsonin taudin hoito

parkinson2.jpgKun parhainkaan lääkehoito ei enää auta riittävästi edenneen Parkinsonin taudin motorisiin tilanvaihteluihin, voidaan harkita kajoavia hoitoa: syväaivostimulaatio- sekä levodopa- ja apomorfiini-infuusiohoitoja. Näiden hoitomuotojen on osoitettu vähentävän merkittävästi potilaan motorisia tilanvaihteluja,  vapinaa ja tahattomia liikkeitä. Kajoavien hoitojen tarkoituksena on parantaa potilaan elämänlaatua.
 
Hoitoa varten potilas tarvitsee lähetteen, jonka liikehäiriösairauksiin erikoistunut neurologi arvioi HUSin neurologian poliklinikalla. Hoitoja toteuttavaan tiimiin kuuluvat myös neuro- ja vatsakirurgit, röntgenlääkäri ja neuropsykologi. Kajoavat hoidot eivät tule kysymykseen, jos potilaalla on vaikea dementia tai vaikea psykoosi. Edellytys hoidolle on, että potilaalla on oltava yhä edes lyhytkestoinen vaste levodopaan. Ainoa poikkeus tästä säännöstä on
lääkkeille reagoimaton vapina, johon syväaivo-
stimulaatiohoidolla saadaan yleensä hyvä vaste.
 
Vastaanotolla liikehäiriösairauksiin erikoistunut neurologi keskustelee potilaan kanssa Parkinsonin taudin oireista sekä terveydentilasta. Hoitomuodon valinnassa huomioidaan potilaan toivomus, mutta viime kädessä päätöksen tekee neurologi. Hoitopäätös varmistetaan aina jatkotutkimuksilla, mm. levodopa-testillä voidaan arvioida vastetta hoidolle.
 
Syväaivostimulaatio
 
Syväaivostimulaatio on tällä hetkellä kansainvälisesti käytetyin kajoava hoitomuoto. HUSissa otettiin vuonna 2017 ensimmäisenä Suomessa käyttöön suunnattava elektrodi, jolla kyetään entistä paremmin vähentämään hoitoon liittyviä mahdollisia sivuvaikutuksia, kuten puhevaikeutta. Syväaivostimulaatiossa elektrodit, johdot ja generaattori ovat ihon alla. Potilas voi tarvittaessa säätää stimulaattoria omalla säätimellään. Tosin optimisäädöillä potilaan ei tarvitse tehdä päivittäisiä toimenpiteitä laitteeseen liittyen. Syväaivostimulaatiohoito lievittää vapinaa, motorisia tilanvaihteluita ja tahattomia liikkeitä merkittävästi tehokkaammin kuin optimaalinen lääkehoito. Hoidon vaste kestää parhaimmillaan yli 10 vuotta. HUSissa operaatiot tehdään nykyisin yleensä yleisanestesiassa.  
 
Levodopainfuusio
 
Levodopainfuusiossa levodopageeliä infusoidaan ulkoisen pumpun avulla ohutsuoleen. Potilas voi säätää infuusionopeutta vasteen mukaan. Levodopainfuusion on osoitettu vähentävän merkittävästi päivittäistä off-aikaa ja lisäävän on-aikaa verrattuna tavalliseen lääkitykseen. Hoidosta hyötyvät potilaat, joilla on motorisia tilanvaihteluita tai tahattomia liikkeitä ja yhä selvä vaste levodopaan. Hoidon vaste kestää HUSin kokemusten mukaan parhaimmillaan ainakin 10 vuotta.
 
Apomorfiini-injektio ja -infuusio
 
Apomorfiini on dopamiiniagonisti, jolla nimestään huolimatta ei ole opiaattivaikutusta. Apomorfiinin motorisia oireita lievittävä teho on jokseenkin levodopan veroinen. Apomorfiini-injektion vaikutus alkaa nopeasti, jopa 10  minuutin kuluessa. Apomorfiini-infuusion on osoitettu vähentävän merkittävästi päivittäistä off-aikaa. Se sopii erityisesti potilaille, joille apomorfiinikynän on todettu sopivan ja jotka tarvitsevat enemmän kuin viisi injektiota päivässä. Infuusioon voidaan kuitenkin edetä suoraankin, ilman kynävaihetta.
 
Sekä levodopa- että apomorfiini-infuusio voivat olla sopiva vaihtoehto silloin, jos potilaalla on vasta-aiheita syväaivostimulaatiolle, kuten levodopalle reagoimaton tasapaino- tai puhevaikeus, tai potilas pelkää aivoleikkauksen riskejä.
 
HUS on edelläkävijä Suomessa edenneen Parkinsonin taudin hoidossa
 
HUSissa on Suomen suurin  liikehäiriöiden hoitoyksikkö. Edenneen Parkinsonin taudin kajoavat hoidot  toteutetaan yksikössä kansainvälisten kriteereiden mukaisesti ja hoitopolut kestävät kansainvälisen vertailun.
 
HUSin liikehäiriöiden hoitoyksikön merkkipaalut ensimmäisenä Suomessa:

  • 1995 syväaivostimulaatio-operaatio
  • 2005 levodopainfuusiohoidon testi
  • 2006 moderni syväaivostimulaation hoitopolku
  • 2017 uuden suuntaavan elektrodin käyttö syväaivostimulaatiossa
  • 2017 apomorfiini-infuusiohoito