Neuropsykologia

Aivot vastaavat ihmisen tiedonkäsittelystä ja tunnekokemuksista. Aivosairauksiin ja -vammoihin saattaa siksi liittyä muutoksia näissä toiminnoissa. Näitä muutoksia kutsutaan neuropsykologisiksi oireiksi.
 
Neuropsykologisella tutkimuksella kartoitetaan yksilön tiedonkäsittelytoimintoja eli kognitiivisia toimintoja sekä arvioidaan käyttäytymistä ja tunne-elämää.
 
Neuropsykologisen kuntoutuksen tavoitteena on vähentää aivosairauden tai -vamman aiheuttamien tiedonkäsittelyn, tunteiden säätelyn ja käyttäytymisen muutosten tuomaa haittaa.
 
Lue lisää neuropsykologiasta Terveyskylän Aivotalosta.
 
neuropsykologian digihoitopolku 160 x 160.jpg
 
Lue lisää neuro-psykologisen nettikuntoutuksen mahdollisuuksista aivoverenkiertohäiriön jälkeen: HUSin neuropsykologinen nettikuntoutus