Pentti Tienari

tienari_pentti.jpgOsastonylilääkäri,
neuroimmunologian professori
Neurokeskus, Meilahden sairaalat
 
Kielitaito: Suomi, englanti, saksa, ruotsi
 
Erityisosaaminen: Neuroimmunologiset ja neurodegeneraatiosairaudet, harvinaiset neurologiset sairaudet, neurogenetiikka, unihäiriöt
 
Koulutus: Lääketieteen lisensiaatti 1989 Helsingin yliopisto, lääketieteen tohtori 1993 Helsingin yliopisto, postdoc 1993-1996 Heidelbergin yliopisto, dosentti 1998 Helsingin yliopisto, neurologian erikoislääkäri 2005 Helsingin yliopisto, neuroimmunologian professori 2013 Helsingin yliopisto
 
Tutkimustyö: MS-taudin syntymekanismit, neuroimmunologisten sairauksien biomarkkerit, ALS-taudin genetiikka, tautimekanismit ja prekliiniset hoitokokeet, neurodegeneraatiotautien genetiikka. Saavutukset: Ensimmäiset geneettiset kytkennät MS-tautiin (Tienari ym. 1992 ja 1993), MS-taudin genetiikan kartoitus kansainvälisen konsortion kanssa (2011 ja 2013), somaattisten mutaatioiden löytäminen suomalaisten MS-potilaiden CD8+-lymfosyyteistä (2017), C9ORF72-mutaation löytäminen ALS-taudin taustalta (2011, mukana diagnostisessa patentissa), C9ORF72 ALS:n patofysiologian paljastaminen ja antisense oligonukleotidihoidon testaus suomalaispotilailta tehtyjen kantasolujen avulla yhteistyössä yhdysvaltaistutkijoiden kanssa (2013), Alzheimerin taudin, Parkinsonin taudin ja Lewyn kappaletaudin riskitekijöiden tunnistaminen suomalaisväestössä (2015-19).