Petra Ijäs

ijäs_petra.jpgErikoislääkäri, dosentti
Neurokeskus, Meilahden sairaalat
 
Kielitaito: Suomi, ruotsi, englanti
  
Erityisosaaminen: Aivoverenkiertohäiriöt, kaulavaltimoahtaumien diagnostiikka ja hoito, aivoverisuonten UÄ-tutkimukset (TCD), sirppisoluanemiapotilaiden neurologiset ongelmat
 
Koulutus: Lääketieteen lisensiaatti 1998 Helsingin yliopisto; lääketieteen tohtori 1998 Helsingin yliopisto: Genetic mapping of loci for a monogenic and multifactorial neuro-
psychiatric disorder: PLO-SL and familial bipolar disorder; neurologian erikoislääkäri 2010 Helsingin yliopisto; neurologian dosentti 2015 Helsingin yliopisto; aivoverenkierto-häiriöiden eurooppalainen erityispätevyys 2017 Danube yliopisto Krems Itävalta 
 
Tutkimustyö: Kaulavaltimoahtaumien patogeneesi, molekyyligenetiikka ja hoito (HeCES-tutkimus), aivoverenkiertohäiriöt raskauden ja puerperiumin aikana (SIPP-Fin tutkimus), digitaaliset hoitopolut ja kotimonitorointi aivoverenkiertohäiriöiden diagnostiikassa ja hoidossa (OmaAVH-polku). Toimin Terveyskylän kansallisen AVH-työryhmän koordinaattorina.