Neurologiset sairaudet

Tavallisia neurologisia oireita ovat päänsärky, lihasheikkous, kömpelyys, huimaus, vapina ja tunnottomuus. Neurologiset sairaudet voivat aiheuttaa myös havaintokyvyn, loogisen ajattelun, puheen tuottamisen tai ymmärtämisen sekä asioiden tunnistamisen ja muistin häiriöitä. Myös kohtaukselliset oireet, kuten tietyt näköhäiriöt ja tajuttomuus-kouristuskohtaukset, kuuluvat neurologisten oireiden kirjoon.
 
Merkittävä neurologiaan kuuluva sairausryhmä on aivoverenkiertohäiriöt eli aivoinfarkti ja aivoverenvuoto. Aivoverenkiertohäiriöt aiheuttavat usein pysyviä, toimintakykyä rajoittavia oireita, kuten halvauksia ja puhekyvyttömyyttä. Siksi niiden tehokas ehkäisy, ensihoito ja kuntoutus ovat ensiarvoisen tärkeitä.
 
Muita varsin yleisiä, pitkäaikaisia neurologian alaan kuuluvia sairauksia ovat mm. migreeni ja epilepsia. Tavallisin neurologinen autoimmuunisairaus on multippeli skleroosi eli MS-tauti. Ikääntymisen myötä yleistyvät liikehäiriösairaudet kuten Parkinsonin tauti ja muistisairaudet kuten Alzheimerin tauti. Pitkäaikaista neurologista haittaa aiheuttavat erilaisten vakavien aivovammojen jälkitilat.
 
Lisäksi neurologian erikoisalaan kuuluu koko joukko harvinaisempia tautiryhmiä, mm. perinnöllisiä lihastauteja ja erilaisia autoimmuunisairauksia ja rappeumasairauksia. 
 
Lisätietoa neurologisista sairauksista löydät Terveyskylän Aivotalosta altaolevista linkeistä. 

aivotalo_banneri_160x600.jpg