Vaativan erityistason neurologinen toiminta Meilahdessa

Meilahden sairaalan neurologian poliklinikalle on keskitetty HUS-alueen polikliininen vaativan erityistason neurologia. Poliklinikalle tullaan lääkärin, yleensä oman sairaalan neurologin, lähetteellä: 

  • Vaikeassa Parkinsonin taudissa potilas voi hyötyä kirurgisesta hoidosta: syväaivostimulaatiosta tai jatkuvasta lääkeaineinfuusiosta. Näiden hoitomuotojen hyödyn ja soveltuvuuden arvioi hoitoihin perehtynyt neurologi Meilahdessa. Myös kirurgisen toimenpiteen jälkeen tarvitaan neurologin asiantuntemusta hoidon säätämisessä.
  • Joskus potilaan epileptisiä kohtauksia ei saada loppumaan, vaikka kokeillaan useita lääkkeitä ja lääkeyhdistelmiä. Tällaisen vaikeahoitoisen epilepsian syytä ja parasta mahdollista hoitoa arvioidaan neurologian kuntoutuspoliklinikalla. Osa näistä potilaista hyötyy paljon jostakin neurokirurgin tekemästä toimenpiteestä – neurologi arvioi yhdessä neurokirurgin, neuropsykologin, röntgenlääkärin ja kliinisen neurofysiologin kanssa sitä, onko leikkaus mahdollinen ja hyödyllinen.
  • MS-tauti aiheuttaa joillekin potilaille paljon oireita lääkityksestä huolimatta. Meilahdessa arvioidaan tällaisen erityisen aktiivisen MS-taudin hoitoa ja punnitaan mikä lääkevaihtoehdoista olisi paras. Suonensisäisiä lääkehoitoja toteutetaan päiväsairaalassa.
  • Kun hitaasti etenevän lihaskadon ja -heikkouden taustalla epäillään harvinaista lihasten tai ääreishermoston sairautta, selvitetään täsmällistä diagnoosia lihastautipoliklinikalla.
  • Meilahteen on keskitetty monien muidenkin harvinaisten neurologisten sairauksien diagnostiikka ja hoito (esim. myastenia gravis).


Yhteistä neurologiselle polikliiiniselle toiminnalle on, että neurologit työskentelevät tiiviissä yhteistyössä paitsi potilaan, myös sairaanhoitajan, eri alojen terapeuttien ja muiden erikoisalojen lääkärien kanssa (mm. röntgenlääkärit, kliiniset neurofysiologit, neurokirurgit, patologit).