Selkä- ja kaularankasairaudet


Noin kolmannes kaikista Hyksin Neurokirurgian klinikan leikkauksista kohdistuu selkä- ja kaularangan alueelle. Vuosittain tehdään noin tuhat erilaista selkäkirurgista toimenpidettä.

Pääosa toimenpiteistä on hermopinteiden vapautuksia joko välilevyn pullistumien tai kuluman vuoksi kaularangan, rintarangan ja lannerangan alueelta. Toimenpiteisiin yhdistetään usein luudutustoimenpiteitä muutaman nikaman alueelta estämään ongelman uusiutuminen.

Kaularangan välilevyn pullistuma eli diskusprolapsi

Prolapsi eli välilevyn pullistuma tarkoittaa nikamavälilevyn ytimen tunkeutumista ulos repeytyneen syykehän sisältä, jolloin se voi painaa hermojuurta ja aiheuttaa kipua.

Oireita ovat nopeasti alkava, paheneva niska-hartiakipu, joka voi säteillä sormiin, sekä erilaiset tuntopuutokset, tunnottomuus ja lihasheikkous. Myös virheasennot pään ja hartian alueella voivat olla diskusprolapsin oireita. Kipu paikantuu tietylle hermon tasolle.

Useimmissa tapauksissa kaularangan välilevyn pullistuma korjaantuu itsestään useamman kuukauden seurannassa. Kaularangan välilevyn pullistuman konservatiivisena hoitona käytetään riittävää kipulääkitystä ja tarvittaessa pehmeää tukikaulusta. Voimakasta liikkumista ja tärinää tulee välttää.

Jos potilaalla esiintyy tuntopuutoksia tai lihasheikkoutta ja voimakasta kipua, eikä oire korjaannu  seurannassa, tarvitaan leikkaushoitoa. Leikkauksessa pyritään vapauttamaan hermojuuri ja/tai selkäytimen pinne. Leikkaus tehdään lähes aina etukautta kaulan puolelta muutaman senttimetrin haavasta, joka tulee kaulalle ihopoimujen myötäisesti. Leikkauksessa välilevy poistetaan, pinne vapautetaan ja nikamaväliin asetetaan luudutustarkoituksessa pieni implantti.

Lannerangan välilevyn pullistuma eli diskusprolapsi

Lannerangan välilevyn pullistuman oireena voi olla on alaraajoihin säteilevää kipua ja puutumista ja pahimmillaan voimaheikkoutta. Jalka voi myös läpsyä kävellessä.

Akuuteista lannerangan alueen pullistumista 80-90 % paranee pelkällä levolla. Jos oireet eivät  korjaannu 1-2 kuukauden kuluessa tai kivut pahenevat, voidaan harkita leikkaushoitoa. Joskus lannerangan välilevyn pullistuma vaatii päivystyksellistä leikkaushoitoa. Sen aiheita voivat olla virtsaumpi ja ulosteenpidätyskyvyn häiriö, istuma-alueen puutuminen, nilkan ojentaja- tai koukistajalihaksen tai reisilihaksen voiman etenevä heikentyminen, sietämätön kipu.

Leikkaus tehdään selkäpuolelta. Muutaman senttimetrin haavan kautta paljastetaan mikroskoopilla pinnekohta ja poistetaan hermoja sekä selkäydintä painava ylimääräinen pullistumamassa. Jos kyseessä on pelkkä välilevyn pullistuma, luudutusta ei tavallisesti käytetä.

Selkäydinkanavan ahtauma eli spinaalistenoosi

Selkäydinkanavan ahtauma voi aiheuttaa vaivaa millä tahansa selkärangan tasolla. Oireena on pitkään jatkunut asteittain paheneva ja raajoihin säteilevä kipu, joka pahenee rasituksessa. Lannerangan alueella kävellessä voi esiintyä alaraajojen väsymistä, särkyä, hermoperäistä katkokävelyä sekä kömpelyyttä.

Jos konservatiivisesta hoidosta ei ole apua, voidaan harkita leikkaushoitoa. Leikkauksessa voidaan vapauttaa selkäydin tai hermon lähtökohta/kohdat ahtauman alueelta poistamalla selkäpuolelta osa nikamien luisista rakenteista sekä muita paksuuntuneita sidekudosrakenteita. Toisinaan toimenpiteeseen yhdistetään myös luuduttaminen käyttäen erilaisia ruuveja, tankoja ja nikamaväli-implantteja.