Neurokirurgia

pk_neurokirurgia2.jpgNeurokirurgia on keskushermoston (aivot ja selkäydin) leikkaushoitoa. Tavallisimpia neurokirurgisesti hoidettavia sairauksia ovat: 

  • kallonsisäiset kasvaimet,
  • aivovammat,
  • aivoverisuonisairaudet,
  • selkäydinkanavan kasvaimet ja puristustilat,
  • vesipäisyys,
  • likvorivuoto,
  • vaikeat kiputilat,
  • liikehäiriöt ja
  • epilepsia.

  
Vaativia neurokirurgisia toimenpiteitä voidaan tehdä vain ylipistosairaaloissa, joissa on mahdollisuus korkeatasoiseen tehohoitoon sekä mahdollisuus yhteistyöhön muiden lääketieteellisten erikoisalojen kanssa (mm. neuroanestesiologia, neuroradiologia, neuropatologia, neurologia, lastenneurologia, kliininen neurofysiologia, neuro-otologia ja neuro-oftalmologia).

Neurokirurgia on yksi voimakkaimmin kehittyvistä lääketieteen aloista. Uusilla hoitomenetelmillä saavutetaan yhä parempia tuloksia. Viimeisten vuosikymmenten suuria kehitysaskeleita neurokirurgiassa ovat olleet mikrokirurgian käyttöönotto, kuvantamisen valtava kehitys sekä tehohoidon tason ja määrän paraneminen.

Hyksin Neurokirurgian klinikka vastaa
koko HUS-alueen neurokirurgiasta

HUS-alueen neurokirurgia on keskitetty Hyksin Neurokirurgian klinikkaan Töölön sairaalassa. 1930-luvulla toimintansa käynnistänyt klinikka on Suomen vanhin neurokirurginen yksikkö. Nykyään neurokirurgiaa tehdään kaikissa yliopistosairaaloissa, mutta Hyksin Neurokirurgian klinikka on säilyttänyt asemansa Suomen suurimpana yksikkönä.  

Hyksin Neurokirurgian klinikassa hoidetaan kaikki HUS-alueen sekä Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan sairaanhoitopiirien neurokirurgiset potilaat. Klinikkaan on keskitetty aivovaltimoiden ohitusleikkaukset koko Suomen alueelta, ja lisäksi muualta Suomesta sekä ulkomailta klinikkaan lähetetään hoidettavaksi hankalia kallonpohjan kasvaimia ja aivojen verisuoniepämuodostumia.

Epilepsiakirurgia on valtakunnallisesti keskitetty Hyksiin ja Kuopion yliopistolliseen sairaalaan. Hyksin Neurokirurgian klinikalla on vahva osaaminen lasten neurokirurgiassa ja Helsingissä toimiikin Suomen ainoa ympärivuorokautinen lasten neurokirurginen päivystys.


Kansainvälisesti arvostettu huippuyksikkö

Hyksin Neurokirurgian klinikka on kansainvälisesti tunnettu ja arvostettu huippuluokan erityisosaamisestaan kaikilla neurokirurgian hoidon alueilla. Klinikkaa pidetään Euroopan johtavana keskuksena aivoverisuonien ja vaikeiden aivokasvaimien mikroneurokirurgisessa leikkaushoidossa, ja myös maailmanlaajuisesti se sijoittuu parhaiden yksiköiden joukkoon.
 
Neurokirurgian klinikka on aivoverisuonisairauksien sekä keskivaikeiden ja vaikeiden aivovammojen leikkausmäärän osalta maailman suurimpia yksiköitä. Vuosittain hoidetaan yli 3 000 potilasta.
 
Helsingissä vierailee vuosittain 100-200 ulkomaista neurokirurgia hakemassa oppia mikroneurokirurgian uusimmista leikkausmenetelmistä.