Nefrologia

Koronavirustilanteesta johtuen vierailut yksikössä on tällä hetkellä kielletty

​Nefrologian erikoisalan keskeisiin tehtäviin kuuluu munuaistautien diagnostiikka ja hoito sekä kroonisen munuaistaudin hoidon koordinointi HUS-alueella. Nefrologian erikoisala on osa HYKS Vatsakeskuksen endokrinologia ja parenkyymielinten sairaudet -linjaa.

Meilahden kolmiosairaalassa, osastolla 5A, hoidetaan potilaita kaikkina vuorokauden aikoina mm. akuuttien munuaistautien takia.

Nefrologian erikoisalan hoitoyksiköt muodostavat myös Suomen suurimman dialyysikoulutus- ja kotidialyysikeskuksen. Nefrologian yksiköillä on seurannassaan yhteensä yli 1000 dialyysi- ja elinsiirtopotilasta ja ne toimivat läheisessä yhteistyössä Helsingin alueen satelliittidialyysiyksiköiden sekä sairaanhoitopiirin muiden munuaiskeskusten kanssa.

Perusterveydenhuolto on myös tärkeä yhteistyötaho ja päämääränä on munuaistautien varhainen toteaminen ja tehokas hoito. Nefrologian hoitoyksiköissä koulutetaan niin lääkäreitä kuin sairaanhoidon opiskelijoitakin.

Munuaistautien tutkimus Hyksissä kohdistuu mm. diabeteksen ja erilaisten tulehdusten aiheuttamiin munuaissairauksiin, dialyysiin ja elinsiirtoihin.

 

 Hoitopaikat

 

HYKS Vatsakeskus

Meilahden kolmiosairaala:
Osasto 5A
Dialyysihoitokeskus Delta  
Dialyysiopetuskeskus     

Kirurginen sairaala:
Dialyysihoitokeskus KiDi 
Dialyysikoulutusosasto     

Etsi sairauteen liittyvää tietoa Terveyskirjastosta