Urogynekologia

Urogynekologian eli virtsanpidätyskyvyn tutkimuksesta ja hoidosta (naisten virtsankarkailu ja virtsaamisen ongelmat) vastaa Hyksissä Urogynekologiakeskus. Urogynekologian polikliininen toiminta ja vaativa leikkaustoiminta on keskitetty Naistenklinikalle. Keskittämällä varmistetaan hoitoprosessien potilaslähtöisyys, laadukkuus ja tehokkuus.

Urogynekologisten potilaiden (naisten virtsa- ja laskeumaongelmat) määrä ja hoitotarve kasvavat väestön ikääntyessä.

Urogynekologisten potilaiden hoidoissa tarvitaan laaja-alaista moniammatillista osaamista. Vaativien leikkauspotilaiden hoito tapahtuu urogynekologien, proktokirurgien, radiologien ja urologien yhteistyönä. 

Konservatiivissa hoidoissa hyödynnetään mm. fysioterapeuttien osaamista. Urogynekologian poliklinikalla toimii myös hoitajavastaanotto laskeumapotilaiden konservatiivista hoitoa varten.

Merkittävä osa urogynekologisista leikkauksista tehdään päiväkirurgisena. Hyks on siirtänyt ensimmäisenä Suomessa osan urogynekologisesta päiväkirurgisesta leikkaustoiminnasta polikliiniseksi. Vuonna 2014 tehtiin polikliinisesti noin 200 virtsankarkailuleikkausta. Myös pienet laskeumaleikkaukset on siirretty poliklinikalle ja toiminta tulee laajentumaan.

Urogynelogiakeskus on Suomen johtava yksikkö urogynekologisessa tutkimuksessa. Yksikkö vastaa Helsingin yliopiston urogynekologian lisäkoulutusohjelmasta ja koulutuksessa on jatkuvasti 1 -2 gynekologian erikoislääkäriä. Urogynelogiakeskus saa vuoden 2016 alussa erikoisalansa ensimmäisen laaturekisterin, jonka avulla voidaan varmistaa myös jatkossa huipputason potilashoito.