Raskaudenkeskeytys

​Suomen lain mukaan raskaudenkeskeytykseen tarvitaan tilanteesta riippuen yhden tai kahden lääkärin, tai Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston (Valviran) lupa. Tavallisimmin tarvitaan kahden lääkärin lupa. Raskaus voidaan keskeyttää vain keskeytyssairaalassa. Virallisena lomakkeena käytetään lääkärin laatimaa AB 1-lomaketta, joka toimii myös sairaalalähetteenä raskaudenkeskeytysasioissa. AB1-lomakkeen voi saada mm omalta terveysasemalta, työ- tai opiskelijaterveydenhuollosta tai yksityislääkäriltä. Kun olette saanut AB1-lomakkeen, ottakaa itse yhteyttä sairaalan naistentautien poliklinikkaan. Eri sairaaloiden yhteystiedot löytyvät oheista linkeistä.

Kun raskauden kesto on yli 12 viikkoa, lupa raskauden keskeyttämiseen täytyy hakea Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira). Tähän tarvittavat asiakirjat täytetään joko lähettäneen lääkärin luona (terveysasema, yksityislääkäri) tai sairaalan poliklinikalla. Kun lupa raskaudenkeskeytykseen Valviralta on saatu, voidaan raskaudenkeskeytys aloittaa.

Raskaudenkeskeytys voidaan tehdä joko lääkkeellisesti tai kaavinnalla raskauden keston ollessa alle 12 viikkoa; myöhemmissä keskeytyksissä käytetään pääsääntöisesti lääkkeellistä menetelmää. Nykyisin huomattava osa, lähes 90 % raskaudenkeskeytyksistä tehdään lääkkeellisesti.

Lääkkeellinen raskaudenkeskeytys perustuu kahden lääkkeen, mifepristonin ja misoprostolin, yhteisvaikutukseen. Lääkkeet otetaan 1-3 vuorokauden välein. Lääkkeellisen keskeytyksen etuna on kohtuun kohdistuvan toimenpiteen (kaavinnan) ja nukutuksen välttäminen. Joskus kohtu kuitenkin tyhjenee lääkkeellisessä raskaudenkeskeytyksessä epätäydellisesti tai raskaus saattaa jatkuakin. Tällöin, noin 6 prosentissa on tarpeen tehdä vielä kaavinta. Koska lääkkeellisessä raskaudenkeskeytyksessä käytettävät lääkkeet saattavat lisätä sikiövaurioiden mahdollisuutta, raskaudenkeskeytystä ei lääkityksen aloittamisen jälkeen voi riskeittä perua. Mikäli potilaalla on vakavia perussairauksia tai verenhyytymisen häiriö, saattaa keskeytykseen liittyä terveydellisiä riskejä ja tällöin raskaudenkeskeytys tehdään muilla menetelmillä.

Raskaudenkeskeytys imukaavinnalla tehdään leikkaussalissa / päiväkirurgian yksikössä nukutuksessa. Kotiin pääsee muutaman tunnin seurannan jälkeen saattajan kanssa.

 

 Hoitopaikat