Gynekologiset leikkaukset

​HUS:n naistentautien yksiköissä tehdään vuosittain yli 7000 kirurgista toimenpidettä. Toimenpiteiden kirjo on hyvin laaja, sillä kirurginen hoito valitaan aina yksilöllisesti kullekin potilaalle. Kirurgisesti pystytään auttamaan eri ikäisiä ja erilaisia naisia heidän moninaisissa gynekologisissa ongelmissaan.

Leikkaushoitoon lähetetty potilas tutkitaan poliklinikalla aina huolellisesti. Potilaan on tarpeellista ja myös oikeus saada tarpeeksi tietoa hoitosuunnitelmasta ja myös mahdollisista hoidon riskeistä. Mahdollinen leikkauspäätös tehdään yhdessä potilaan kanssa ja leikkaustapa valitaan kullekin yksilöllisin perustein. Leikkaustapoja on useita: mini-invasiiviset tähystysmenetelmät, tavallinen ja robottiavusteinen laparoskopia, vaginaaliset leikkaukset ja avoleikkaukset. Päiväkirurgisissa toimenpiteissä kotiutus on jo leikkauspäivänä seurannan jälkeen ja muissakin yleensä muutaman päivän sairaalassa toipumisen jälkeen. Mahdollinen jatkohoito tai -seuranta sovitaan tilanteen mukaan aina erikseen.

Leikkaukseen tullessa osastolla vastassa ovat omat hoitajat ja leikkaussalissa potilaan vastaanottava kirurginen tiimi. Jokaisessa leikkauksessa noudatetaan Maailman terveysjärjestö WHO:n kehittämä leikkaustiimin tarkistuslistaa. Jokaisen potilaan hoidon suunnitteluun ja toteutukseen osallistuvat kaikki sairaalan ammattiryhmät, mikä takaa monitasoisen palvelun aina ensimmäisestä poliklinikka käynnistä kotiinlähtöön.