Eläinten myrkytykset

Myrkytystietokeskuksesta ei valitettavasti ole mahdollista antaa eläinten myrkytyksiä koskevaa neuvontaa. Aineiden myrkyllisyys on lajikohtaista. Monet ihmisille vaarattomat aineet voivat olla haitallisia eläimille ja eläimille vaarattomat aineet voivat olla haitallisia ihmiselle.

Jos epäilet eläimen syöneen jotain myrkyllistä, ota yhteys omaan tai päivystävään eläinlääkäriin.​​​