Maahantuojille ja valmistajille

Myrkytysriskin arvioinnissa ja ensiapuohjeiden antamisessa tarvittavat tiedot ovat tuotteen vaaraa aiheuttavat aineosat, pH ja yleiset ominaisuudet (olomuoto, väri, haju).

Kaikki käyttöturvallisuustiedotteet tulee toimittaa Turvallisuus- ja kemikaalivirastolle(Tukes), joka on Suomen virallinen nimetty elin vastaanottamaan käyttöturvallisuustiedotteita (CLP, artikla 45). Myrkytystietokeskuksella ei ole omaa tietokantaa käyttöturvallisuustiedotteita varten vaan käyttää TUKES:n tarjoamaa tietokantaa.
Lisää infoa:
Myrkytystietokeskus
sähköposti: myrkytys@hus.fi
puh.: 09 471 977