Lisätietoa Myrkytystietokeskuksesta

Myrkytystietokeskuksessa työskentelee yksitoista erikoiskoulutettua farmaseuttia , proviisori sekä ylilääkäri, kolme erikoislääkäriä. Puheluihin vastaavat ensisijaisesti erikoiskoulutetut farmaseutit.

Myrkytystietokeskus vastaa kaikkina viikonpäivinä, ympäri vuorokauden äkillisten myrkytysten ehkäisyyn ja hoitoon liittyviin kysymyksiin. Keskus palvelee koko maata. Neuvontaa annetaan yleisölle ja terveydenhuollon ammattihenkilöstölle. Lisäksi keskus toimii tarvittaessa tietolähteenä viranomaisille ja tiedotusvälineille.

Keskuksen henkilökunta huolehtii puheluihin vastaamisen lisäksi neuvonnan perustan muodostavan tietokannan päivittämisestä, käy pitämässä aiheeseen liittyviä luentoja ja antaa opetusta.

Myrkytystietokeskus sijaitsee Helsingissä, Meilahdessa.

Tilastotietoa toiminnasta

Vuonna 2017 Myrkytystietokeskus vastaanotti 36 878 tiedustelua. Näistä 29 801 oli puheluita, joissa oli kyseessä todellinen myrkytystapahtuma tai sen epäily.

Puheluista 6 636 oli yleisluontoisia kyselyitä koskien myrkytyksiä tai niiden ehkäisyä.

Noin 50 prosenttia myrkytyspuheluista koski alle 6-vuotiaita lapsia.

Historiaa

Myrkytystietokeskus aloitti toimintansa HYKS:n Lastenklinikalla vuonna 1961. Puheluihin vastasivat Lastenklinikan lääkärit.

Ensimmäinen puolipäiväinen farmaseutti palkattiin vuonna 1966. Toiminta on asteittain laajentunut ja vuodesta 1995 myrkytystiedusteluihin on vastattu ympäri vuorokauden, kaikkina päivinä oman henkilökunnan toimesta.​​​​​​​​​​