Nielty myrkyllinen aine

  • Huuhtele suu ja poista aine (esim. kasvin palat, lääkkeen muruset) suusta.

  • ÄLÄ OKSETA! 

  • Älä yritä laimentaa myrkytystä juottamalla, ellei erikseen kehoteta.

  • Selvitä heti myrkytysvaara ja mahdolliset jatkotoimenpiteet aineluettelosta tai Myrkytystietokeskuksesta.

  • Anna tarvittaessa lääkehiiltä, jos niin kehotetaan.

  • Huom! Petrolituotetta tai syövyttävää ainetta juonutta potilasta ei saa missään tilanteessa oksettaa eikä hänelle saa antaa lääkehiiltä, sillä ne pahentavat tilannetta.