Hengitetty myrkyllinen aine

  • Siirrä potilas raittiiseen ilmaan.

  • Varo, että et itse joudu hengittämään myrkyllistä ainetta!

  • Aseta potilas lepoon mieluiten puoli-istuvaan asentoon.

  • Selvitä heti myrkytysvaara ja mahdolliset jatkotoimenpiteet aineluettelosta tai Myrkytystietokeskuksesta.

  • Jos alkuvaiheen lievät oireet eivät mene levossa ohi tai kehittyy pitkittynyttä yskää, hengitysvaikeuksia tai muita oireita, tulee hakeutua lääkäriin.