Kliininen neurofysiologia

Kliininen neurofysiologia tutkii keskus- ja ääreishermoston sekä lihaksiston toimintaa ja sen häiriöitä pääosin sähköisin mittauksin. Tyypillisimpiä tutkimuksia ovat aivojen sähköisen toiminnan mittaus elektroenkefalografia (EEG) sekä hermojen ja lihasten toimintatutkimus elektroneuromyografia (ENMG).
 
Lisäksi kliininen neurologia tutkii unenaikaisia hengityshäiriöitä sekä muita unihäiriöitä ja päiväväsymysoireita.
 

 Tutkimuspaikat

 
 

 Tietoa tutkimuksista