Kivun hoito

Kipu on hyvin yleinen oire erilaisten sairauksien, vammojen ja leikkausten yhteydessä. Perusvastuu potilaan kipujen hoidosta on hänen perussairautensa hoidosta vastaavalla lääkärillä.

Erikoissairaanhoidossa kivun hoito jakaantuu

  • akuutin kivun hoitoon (esimerkiksi leikkauksen jälkeinen kipu)
  • kroonisen kivun hoitoon (esimerkiksi hermovauriokipu ja syöpäkipu).


Leikkauksen jälkeisen akuutin kivun hoidossa tavallisimmat hoitomuodot ovat kipulääkkeet sekä erilaiset puudutukset.

Vaikeiden pitkäaikaisten kipujen hoito on monialaista. Lääkkeiden lisäksi hoitoon kuuluu usein esimerkiksi fysioterapiaa ja psykologisia menetelmiä. Vaikeiden syöpäkipujen hoidossa käytetään tarvittaessa myös erilaisia pitkäaikaisia puudutuksia.

Kivun hoito HUS-alueella

HYKS-alueella pitkäaikaisen kivun hoidosta vastaa HYKS Kipuklinikka, jolla on toimintaa Helsingissä Meilahden alueella, Vantaalla Peijaksen sairaalassa ja Espoossa Jorvin sairaalassa.

Kipuklinikan yleisimmät potilasryhmät ovat erilaisista hermovauriokivuista sekä vammojen jälkeisistä kivuista sekä syöpäkivuista kärsivät potilaat. Pitkäaikaisesta kivusta kärsivien potilaiden lähetteet käsitellään keskitetysti yhtenäisin kriteerein potilaan asuinpaikasta riippumatta.

HYKS Kipuklinikalla ei ole päivystystoimintaa. Päivystykselliset kipuongelmat hoidetaan potilaan omassa hoitopaikassa ja tarvittaessa konsultoidaan Kipuklinikkaa tai kyseisen sairaalan akuutin kivun vastuuhenkilöitä.

Hyvinkään sairaanhoitoalueen kipupotilaat hoidetaan Hyvinkään sairaalan kipupoliklinikalla. Muiden HUS-alueen sairaaloiden pitkäaikaisista kivuista kärsivät potilaat lähetetään yleensä HYKS Kipuklinikalle.

Useimmissa leikkaustoimintaa harjoittavissa yksiköissä on akuutin leikkauksen jälkeisen kivun hoitoon keskittynyt APS-tiimi (Acute Pain Service), joka auttaa ja kouluttaa vuodeosastojen henkilökuntaa akuutin kivun hoidossa.

 

 Hoitopaikat

 

​Meilahden alue:
HYKS Kipuklinikka

Jorvin sairaala:
Kipuvastaanotto 


Peijaksen sairaala:
Kipuvastaanotto      

 
Hyvinkään sairaala
kipupoliklinikka


Kivunhallintatalo ​(Terveyskylä.fi -portaalissa) Tutustu myös esitteeseen: Kivunhoito HUS-sairaaloissa