Kirurgia

Kirurgia on yksi lääketieteen isoista osa-alueista. Se jakaantuu seuraaviin erikoisaloihin:

 

Lisäksi kirurgisia toimenpiteitä tehdään korva-, nenä- ja kurkkutautien, silmätautien sekä naistentautien hoidossa ja synnytyksissä.

Kirurgia HUS:ssa

HUS:ssa kirurgisia toimenpiteitä tehdään useimmissa sairaanhoitopiirin sairaaloissa. HYKS-sairaanhoitoalueen sairaalat Helsingissä, Espoossa (Jorvin sairaala) ja Vantaalla (Peijaksen sairaala) vastaavat ensisijaisesti oman alueensa potilaiden hoidosta, mutta myös erityistason vaativasta kirurgiasta Hyksin erityisvastuualueella (HUS-alue, Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan sairaanhoitopiirit) sekä tietyistä valtakunnallisista velvoitteista kuten elinsiirroista, rytmihäiriökirurgiasta, vaikeiden palovammojen hoidosta sekä huuli- ja suulakihalkioiden hoidosta.

Kirurgia kehittyy

Kirurginen hoito on muuttunut ja kehittynyt voimakkaasti viime vuosina, erityisesti lääketieteen teknologisen kehityksen myötä. Videoavusteinen tähystyskirurgia on korvannut osan ns. avoleikkauksista monilla kirurgian erikoisaloilla. Uusimpana tähystyskirurgian sovelluksena on robottiavusteinen kirurgia, jota hyödynnetään urologiassa, sydän- ja thoraxkirurgiassa, vatsaelinkirurgiassa sekä gynekologisissa toimenpiteissä. Uusien kirurgisten hoitomuotojen käyttöönotto edellyttää järjestelmällistä tutkimusta.