Yläraajakirurgiset leikkaukset HUSissa

Yläraajan toimintaa voidaan parantaa erilaisilla jänteisiin, niveliin ja hermoisiin kohdistuvilla korjausleikkauksilla. Korjausmenetelmät perustuvat yläraajoissa jäljellä olevien lihas- ja hermotoimintojen osittaiseen uudelleenjärjestelyyn (lihassiirto, hermosiirto).
 
Leikkausmuoto valitaan yksilöllisesti sen mukaan, mitä toimivia lihaksia potilaalla on jäljellä yläraajassa ja hartian seudussa. Potilaiden yksilölliset toiveet huomioidaan leikkaushoitoa suunniteltaessa.
 
Tärkeitä neliraajahalvauspotilaalta puuttuvia toimintoja ovat
 
  • kyynärnivelen ojentaminen mahdollistaen esineisiin kurottamisen 
  • käden otteen muodostaminen mahdollistaen esineisiin tarttumisen.

 

Korjausleikkausten tavoitteena onkin useimmiten pyrkiä mahdollistamaan nämä arkielämässä tärkeät yläraajan toiminnot.

 

Leikkausmuodot

 
1. Kyynärnivelen ojennuksen korjaus
Toimiva kyynärnivelen ojennus mahdollistaa yläraajan asettamisen eri asentoihin ja parantaa yläraajojen ulottuvuutta esimerkiksi kurottaessa ylhäälle tai vartalon tukemiseksi tai kohottamiseksi sängyssä.
 
Toimiva kyynärnivelen ojennus parantaa myös yläraajan työntövoimaa pyörätuolilla kelaamisessa. Jos potilaalla on tarpeeksi hyvä hartialihasvoima ja hyvä yläraajan tasapainohallinta, hänelle voidaan rakentaa kyynärnivelen ojennus käyttämällä esimerkiksi osaa kolmipäisestä hartialihaksesta (m. deltoideus).
 
 
2. Käden otteen korjaus: avainote, puristusote ja käden avaus
Käden otteen rakentamisella pyritään mahdollistamaan ns. avainote peukalon ja etusormen välillä sekä tarttuminen suurempiin esineisiin ns. puristusotteella (nyrkistys).
 
Nämä toiminnat voidaan usein rakentaa potilaalle järjestelemällä uudelleen tiettyjä kyynärvarren toimivia lihaksia tai hermoja. Sormien avaumista parannetaan usein jänteitä tasapainottamalla tai hermonsiirtoleikkauksella. Peukalon kämmennivel usein tuetaan leikkauksessa tukevan otteen varmistamiseksi.
 
3. Spastisuuden vähentäminen
Spastisuus on yleinen ongelma neliraajahalvauspotilailla. Se ilmenee raajoissa lihasten jäykkyytenä. Yläraajassa spastisuus voi aiheuttaa esimerkiksi olkavarren puristumisen vartaloon ja kyynärnivelen, ranteen ja sormien jäykistymisen koukkuun. Tämä häiritsee ja tekee joskus mahdottomaksi käden käyttöä.
 
Spastisuutta hoidetaan ensisijaisesti liikehoidolla, venyttelyllä ja lääkityksellä. Joskus leikkaushoito on aiheellinen. Leikkauksessa spastista lihasta pidennetään tai katkaistaan.