Neliraajahalvauspotilaiden yläraajakirurgiset leikkaukset

​Neliraajahalvaus eli tetraplegia on tila, johon HUSin vaativaan käsikiruriaan erikoistunut yksikkö Töölön sairaalassa voi tarjota elämänlaatua parantavaa apua. Yksikkö hoitaa potilaita koko Suomen alueelta.

Tietyillä yläraajan kirurgisilla toimenpiteillä voidaan kohentaa monen neliraajapotilaan yläraajojen toimintaa ja sitä kautta heidän toimintakykyä, omatoimisuutta ja elämänlaatua. Lue lisää.

Yhä useampi potilas voi palata aktiiviseen elämään tämäntyyppiseen leikkauksen ja sen jälkeisen aktiivisen kuntoutuksen myötä. Ympärivuorokautinen avustustarve voi yläraajaan kohdistuvien korjausleikkausten avulla vähentyä.


Hoitomahdollisuuden arviointi jokaiselle potilaalle

Tavoitteenamme on, että jokaiselle neliraajahalvauspotilaalle Suomessa tarjotaan tämän potilasryhmän käsiongelmiin ja –leikkauksiin perehtyneen käsikirurgin tilannearvio ja tarpeen mukaan seuranta, jossa tilanteen ollessa suotuisa voidaan ehdottaa yläraajan toimintaa parantavaa toimenpidettä.

Leikkaukset vaativat teknisesti erittäin huolellista suunnittelua ja toteutusta, jotta saadaan aikaan haluttuja toiminnallisia parannuksia potilaan yläraajaan.

 
 

 yhteystiedot

 

Käsikirurgian yksikkö
Töölön sairaala
PL 268, 00029 HUS 

Hoito- ja tutkimusyksiköt
​Kirurgian poliklinikka
 

 Asiantuntijat

 
 

 lähetteet

 
 

 Lue lisää

 
 

 potilasjärjestö