Leikkaushoidon edellytykset - kenelle ja milloin?


Yläraajan korjausleikkauksia voidaan suunnitella, kun potilaan yläraajan neurologinen tilanne on vakiintunut, eli ei ole enää odotettavissa luonnollista paranemista käden toiminnan suhteen.

Tämä tapahtuu yleensä aikaisintaan vuoden kuluttua vammasta. Poikkeuksena ovat hermonsiirtoleikkaukset, jotka pyritään tekemään jo vuoden kuluessa vammasta.

Lisäksi edellytetään, että

  • ylävartalo on riittävän tukeva, jotta liikkuminen ja siirtyminen pyörätuolilla yläraajoja apuna käyttäen onnistuu
  • toimenpidealueen nivelet eivät saa olla jäykkiä
  • potilaalla ei saa olla painehaavoja
  • potilaan on oltava sopeutunut uuteen elämäntilanteeseen sekä sitoutunut ja   motivoitunut etenkin pitkäaikaiseen ja vaativaan kuntoutukseen
  • potilas ymmärtää realistisesti, mitä leikkauksella ja sen jälkeisellä kuntoutuksella tavoitellaan. Leikkaus ei palauta normaalia yläraajan toimintaa vaan parantaa tiettyjä potilaan päivittäisessä elämässä tärkeitä toimintoja.