Infektiosairaudet

Infektiosairauksien erikoisalalla tutkitaan ja hoidetaan mikrobien kuten bakteerien, virusten, sienten ja parasiittien aiheuttamia sairauksia. Infektiosairaudet ovat hyvin yleisiä. Valtaosa tavallisista infektioista hoidetaan perus- ja avoterveydenhuollossa tai ne paranevat itsestään kotikonstein. Sairaalahoitoa tarvitsevia infektiopotilaita hoidetaan infektion vaikeusasteen perusteella kaikissa HUS-alueen sairaaloissa.

Infektiosairauksien erikoisalalla hoidetaan potilaita, joilla on vaikea infektiosairaus. Hyksin infektiosairauksien erikoisalalla on kaksi vuodeosastoa Meilahden kolmiosairaalassa. Hoitoa annetaan myös Kolmiosairaalan päiväsairaalassa ja ajanvarauspoliklinikalla. Koska infektiosairaudet ovat yleisiä sairauksia, niitä esiintyy kaikilla erikoisaloilla. Ensisijaisesti infektiopotilaat hoidetaan kullakin erikoisalalla, joille infektiosairauksien palveluja antaa erikoisalalle nimetty konsultoiva infektiolääkäri.  

Tärkeimmät potilasryhmät infektiosairauksien erikoisalalla ovat:
 
  • vaikeaa yleisinfektiota kuten sepsistä eli verenmyrkytystä sairastavat
  • immuunihäiriöpotilaat kuten HIV-potilaat ja synnynnäisestä immuunihäiriöstä kärsivät potilaat kuten CVI-potilaat
  • infektiokomplikaatiopotilaat sekä vaikeat diagnostiset ja hoidolliset haasteet kuten epäselvä kuume
  • potilaat, jotka kärsivät leikkausten jälkeisistä vaikeista infektioista
  • potilaat, joilla on harvinainen trooppinen sairaus kuten malaria
     
 

 Hoitopaikat

 
 

 Linkkejä

 
Etsi sairauteen liittyvää tietoa Terveyskirjastosta