Hematologia

Hematologialla tarkoitetaan lääketieteen erikoisalaa, joka tutkii ja hoitaa veren sairauksia. Itse sairaus voi kohdistua joko veren soluihin tai veren plasmaan. Muutokset verisolujen määrissä eivät kerro suoraan mistä veritaudista on kyse. Tämän vuoksi potilaat tutkitaan perusteellisesti ja usein heiltä otetaan näytteitä myös luuytimestä. Näytteet tutkitaan veritautien diagnostiikkaan erikoistuneissa laboratorioissa, jotta diagnoosi voidaan asettaa ja hoitoihin päästään nopeasti. Pahanlaatuisten veritautien hoidot ovat kehittyneet viime vuosina merkittävästi ja suuri osa potilaista voidaan parantaa joko solunsalpaajahoidoilla tai kantasolujensiirroilla.

Veren plasman muutokset voivat johtaa häiriöihin veren hyytymisessä. Heikentynyt veren hyytyminen johtaa verenvuototautiin ja vastaavasti liiallinen hyytyminen altistaa potilaan verisuonitukoksille. Näiden veren hyytymishäiriöiden diagnostiikka ja hoito vaativat erityisosaamista. Nämä sairaudet voivat myös olla perinnöllisiä, jolloin potilaan sukulaisten tutkiminen ja ohjeistaminen ovat tärkeä osa hoitoa.
Hyksin Hematologian klinikassa toimii vuoto- ja hyytymishäiriöihin erikoistunut yksikkö.

Hyksissä annettava hoito perustuu tutkittuun tietoon. Hyksin Hematologian klinikassa noudatettavat hoitokäytännöt vastaavat kansainvälisiä suosituksia. Ne muokataan suomalaiseen sairaanhoitoon soveltuviksi ja otetaan käyttöön suomalaisten erikoislääkärien arvioinnin perusteella. 

 

 Hoitopaikat

 
Etsi sairauteen liittyvää tietoa Terveyskirjastosta