Geriatria

Geriatria on lääketieteen erikoisala, joka keskittyy niihin fyysisiin, henkisiin, toiminnallisiin ja sosiaalisiin olosuhteisiin, joita tavataan iäkkäiden potilaiden äkillisissä ja pitkäaikaissairauksissa, kuntoutuksessa, preventiossa ja elämän loppuvaiheen hoidossa. Tässä potilasryhmässä esiintyy paljon haurastumista ja monisairastavuutta, mikä vaatii kokonaisvaltaista näkemystä.