Fysioterapia

Fysioterapian keskeisenä tavoitteena on edistää ja ylläpitää ihmisten liikkumis- ja toimintakykyä koko elämänkaaren ajan. Sen perustana on fysioterapiatiede. Fysioterapia perustuu terveyden, liikkumisen ja toimintakyvyn edellytysten vahvaan tuntemiseen ja ammatilliseen osaamiseen. Fysioterapiassa sovelletaan yhdistäen monen muun tieteenalan tutkimusta ja tietoa.

Fysioterapia on osa julkista ja yksityistä sosiaali-, terveys- ja kuntoutus-palvelujärjestelmää. Fysioterapeutit ovat fysioterapeuttisen kuntoutuksen asiantuntijoita. He toimivat yhteistyössä potilaiden ja heidän läheisten kanssa sekä muiden sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten ja yhteisöjen kanssa.

Fysioterapia käynnistyy potilaan liikkumis- ja toimintakyvyn tutkimisella ja arvioinnilla, jonka perusteella laaditaan yhteistyössä potilaan kanssa yksilölliset tavoitteet sekä kuntoutussuunnitelma. Fysioterapia sisältää yksilölliseen tarpeeseen mm. terveyttä ja toimintakykyä edistävää

  • ohjausta ja neuvontaa
  • terapeuttista harjoittelua
  • fysikaalisia hoitoja sekä
  • apuvälinetarpeen arvioinnin, valinnan ja seurannan.


Erikoissairaanhoidossa hoitojaksot ovat usein lyhyitä, jolloin fysioterapiassa painottuvat potilaiden ja läheisten ohjaus sekä fysioterapeuttisen jatkokuntoutuksen järjestäminen ja tarvittaessa seuranta.
 
Fysioterapiapalvelut HUS:ssa

HUS:n fysioterapiayksiköiden tavoitteena on tuottaa potilaiden yksilöllisiin tarpeisiin hyvän kuntoutuskäytännön mukaista ja viimeisimpään näyttöön perustuvaa fysioterapiapalvelua. 

HUS:n fysioterapiayksiköt antavat palveluja lähes kaikille erikoisaloille sekä vuodeosastoilla että poliklinikoilla. ​​​​