Fysiatria


Fysiatrian erikoisalan pääkäsite on ihmisen toimintakyky. Fysiatrian toiminnan keskeisenä tavoitteena on sairauksien ja vammojen seurauksena syntyvien toimintahäiriöiden ehkäisy, hoito ja kuntoutus. Fysiatrit toimivat sekä poliklinikoilla että kuntoutustutkimusyksiköiden ja kuntoutusvuodeosastojen moniammatillisissa tiimeissä ja osallistuvat vaikeavammaisten, kuten selkäydinvauriopotilaiden kuntoutukseen.
 
Fysiatrit toimivat asiantuntijoina kuntoutuksen suunnittelussa, toteutuksessa ja kuntoutustulosten arvioinnissa. Fysiatriassa pyritään luomaan kokonaiskuva potilaan tilanteesta. Tavoitteena on luoda järkevä kuntoutussuunnitelma ja yhdistää tarvittaessa eri hoitomuotoja.
 
Fysiatri on saanut koulutuksen moniammatilliseen yhteistyöhön tehden läheistä yhteistyötä moniammatillisesti fysioterapeuttien, toimintaterapeuttien, psykologien, sosiaalityöntekijöiden ja apuvälineasiantuntijoiden kanssa.

Fysiatria tarjoaa konsultaatiopalveluja lähes kaikille erikoisaloille tehden yhteistyötä erityisesti työterveyshuollon, neurologian ja ortopedian kanssa.
 
Yleisimmät potilasryhmät
Fysiatrian tyypillisimpiä potilaita ovat erilaisista tuki- ja liikuntaelimistön ongelmista, erityisesti selkä-, niskahartia-, olkapää- ja raajaoireista sekä nivel- ja pehmytkudosoireista kärsivät potilaat. Vaativimpia potilasryhmiä ovat monisairaat ja -ongelmaiset kipupotilaat ja selkäydinvauriopotilaat.
 
Hoitopaikat HUS-alueella
 
Fysiatrialla on HYKS-sairaanhoitoalueella kolme toimipistettä: fysiatrian poliklinikka Vega-talossa Helsingissä sekä poliklinikat Jorvin ja Peijaksen sairaaloissa. Fysiatrian polikliinisia vastaanottoja on myös Hyvinkään ja Lohjan sairaaloissa.
HYKS-alueen fysiatrian klinikkaan kuuluvat myös Selkäydinvammakeskus (selkäydinvammapoliklinikka ja vaativan kuntoutuksen vuodeosasto) sekä toiminnallisten häiriöiden poliklinikka.