Fysiatria

​Fysiatrian erikoisalalla tutkitaan, hoidetaan ja kuntoutetaan erilaisia tuki- ja liikuntaelinsairauksista kärsiviä potilaita, usein yhteistyössä muiden erikoisalojen kuten reumatologian, neurologian ja ortopedian kanssa. Fysiatriaan kuuluu sekä polikliinista toimintaa että vaikeavammaisten kuntoutukseen ja yleisemmin kuntoutuslaitostoimintaan painottuvaa osastotoimintaa.

Fysiatria tarjoaa konsultaatiopalveluja lähes kaikille erikoisaloille. Fysiatrit toimivat asiantuntijoina kuntoutuksen suunnittelussa, toteutuksessa ja kuntoutustulosten arvioinnissa. Tehtäväkenttään kuuluvat myös työkykyarviot, lääkinnälliset sekä ammatilliset kuntoutusarviot ja kuntoutustutkimus.

Fysiatrit tekevät läheistä yhteistyötä fysioterapeuttien, toimintaterapeuttien, psykologien, sosiaalityöntekijöiden, apuvälineteknikoiden ja työterveyshuollon kanssa.

Yleisimmät potilasryhmät

Fysiatrian tyypillisimpiä potilaita ovat erilaisista tuki- ja liikuntaelimistön ongelmista, erityisesti selkä-, niska-, nivel- ja yläraajaoireista sekä nivel- ja pehmytkudosoireista kärsivät potilaat. Vaativimpia potilasryhmiä ovat monisairaat ja -ongelmaiset kipupotilaat.

Fysiatriassa pyritään luomaan kokonaiskuva potilaan tilanteesta. Tavoitteena on luoda järkevä kuntoutussuunnitelma ja yhdistää tarvittaessa eri hoitomuotoja.

Hoitopaikat HUS-alueella

Fysiatrialla on HYKS-sairaanhoitoalueella kolme toimipistettä: fysiatrian poliklinikka Vega-talossa Helsingissä sekä poliklinikat Jorvin ja Peijaksen sairaaloissa.

Fysiatrian polikliinisia vastaanottoja on myös Hyvinkään ja Lohjan sairaaloissa.