Visuaaliset toiminnot


Näönvaraisen tiedon käsittelyn ongelmia voi esiintyä erikseen tai kielellisten vaikeuksien ohella. Vakavat visuaalisten toimintojen kehitykselliset vaikeudet ovat melko harvinaisia. Kehityksellisiä hahmottamisen vaikeuksia saattaa kuitenkin esiintyä, tällöin yhdistyneenä usein motorisen kehityksen haasteisiin.
 

Visuaalinen hahmottaminen

 • Mitä tarkoittaa
   • Lapsi näkee moitteettomasti, muttei osaa tulkita oikein näkemäänsä. 
 • Miten vaikeus ilmenee
   • Vaikeus hahmottaa kokonaismuotoja tai yksityiskohtia.
   • Vaikeus tunnistaa nähtyä.
   • Vaikeus seurata ei-kielellistä viestintää.
 • Miten tukea arjessa
   • Etenkin pienillä lapsilla vaikeiden asioiden harjoitteleminen. 
   • Sopivia leikkejä voivat olla vaikkapa samanlaisten kuvien tai esineiden löytäminen tai halutun kohteen löytäminen sekasotkusta.

 

Visuospatiaalinen hahmottaminen

 • Mitä tarkoittaa
   • Avaruudellinen eli tilan hahmottaminen suhteessa itseen ja ympäristöön.
 • Miten asiat asettuvat kaksi- ja kolmiulotteisesti (orientaatio).
   • Kyky arvioida etäisyyksiä ja suuntia sekä käännellä esineiden mielikuvia päässään.
 • Miten vaikeus ilmenee
   • Lapsen on vaikea tunnistaa monimutkaisempia kuvioita.
   • Lapsen on vaikea hahmottaa ympäristön esineiden etäisyyksiä, suuntaa ja ulottuvuuksia.
   • Lapsen on vaikea oppia reittejä ja hän eksyy helposti.
   • Kellon oppiminen, ajan hallinta ja arviointi on työlästä.
   • Laskemisessa vaikeaa voi olla lukumäärän ja paikka-arvojen hahmottaminen, laskujen sijoittelu, laskemissuunta, kymmenjärjestelmä sekä yksikkömuunnokset.
 • Miten tukea arjessa
   • Etenkin pienillä lapsilla vaikeiden asioiden harjoitteleminen leikin ja arjen toimintojen kautta.
   • Sopivia leikkejä voivat olla esimerkiksi samansuuntaisten asioiden tai yhtä kaukana olevien esineiden etsiminen arkiympäristöstä, pöydän kattaminen.

 

Visuokonstruktiivinen hahmottaminen

 • Mitä tarkoittaa
   • Näönvaraisen tiedon ja tilasuhteiden hahmottamisen yhdistäminen käsien hienomotoriikkaan.
 • Miten vaikeus ilmenee
   • Piirtäminen, rakentelu ja kokoaminen on vaikeaa.
   • Kädentaitoaineet ovat työläitä.
   • Taulu-, vihko- ja oppikirjatyöskentely on hankalaa.
   • Lapsi saattaa olla taitava erillisissä taidoissa eli hahmottamisessa ja motoriikassa, mutta niiden yhdistäminen on vaikeaa.
 • Miten tukea arjessa
   • Kuvien kopiointi ja piirtäminen
   • Palapelit ja muu rakentelu
   • Mallin mukaan työskentely
   • Väritys- ja puuhakirjat