Luettavaa


Niilo Mäki Instituutti

 • Sanat Sekaisin. Kielelliset oppimisvaikeudet ja opetus kouluiässä. Ahonen, T., Siiskonen, T., & Aro, T. (toim.) (2001) Jyväskylä: PS-Kustannus.
 • Ymmärsinkö oikein. Kielelliset vaikeudet nuoruusiässä. Aro, T., Siiskonen, T., & Ahonen, T. (toim.) 2007 Jyväskylä: PS-Kustannus.
 • Laaja-alaiset oppimisvaikeudet. Närhi, V., Seppälä, H., & Kuikka, P. (2010) Jyväskylä: Niilo Mäki Instituutti
 • Joko se puhuu? - Kielen kehityksen vaikeudet varhaislapsuudessa. Siiskonen, T., Aro, T., Ahonen, T. & Ketonen, R. (toim.) (2003) Jyväskylä: PS-Kustannus.
 • KUMMI-sarja, esimerkiksi:
   • KUMMI 2. Tarkkaavaisuushäiriöinen oppilas kouluokassa. Aro, T. & Närhi, V. (2003)   Jyväskylä: Niilo Mäki Instituutti.
   • KUMMI 6. Muistan, siis osaan! Luotoniemi, E., Numminen, H., Sokka, L. & Vedenkangas, U. (2009) Jyväskylä: Niilo Mäki Instituutti.

 

Foniatrian yksikön oppaita

 • Puheen- ja kielenkehityksessä ilmeneviä vaikeuksia sekä vinkkejä lapsen kehityksen tueksi. Kähkönen, A.-M., Smolander, S., Lindholm, R., & Saar, V. Audiofoniatrinen lastenosasto 22, Foniatrian yksikkö, HYKS.
 • Vinkkejä lapsen kasvatukseen. Lindholm, R., & Saar, V. Audiofoniatrinen lastenosasto 22, Foniatrian yksikkö, HYKS.

 

Muuta