Käsien hienomotoriikka


Toimintaterapeutti arvioi motorisia toimintoja laajemmin. Neuropsykologisessa tutkimuksessa arvioidaan lähinnä hienomotoriikan säätelyä. Tällä tarkoitetaan käsien motoriikkaa, mutta joskus myös puhemotoriikkaa. Kielellisiin erityisvaikeuksiin liittyy usein myös motoriikan säätelyn vaikeuksia.
 

 • Mitä tarkoittaa
   • Koordinaatio tarkoittaa lihasten yhteistoiminnan säätelyä, esimerkiksi käsien liikkeiden hallinnan nopeutta, sujuvuutta ja tarkkuutta.
   • Praksiataidoilla tarkoitetaan motorista säätelyä ja ohjailua. Kun näissä taidoissa on vaikeuksia, puhutaan dyspraksiasta.
   • Visuomotoriikalla tarkoitetaan havainnon tai havaintomielikuvan ja motoriikan koordinaatiota, esimerkiksi silmän ja käden yhteistyötä.
     
 • Miten vaikeus ilmenee
   • Liikesarjojen oppiminen on hidasta ja tuottaminen hidasta tai epätarkkaa.
   • Eleiden matkiminen on vaikeaa.
   • Piirtäminen ja kirjoittaminen on vaikeaa.
   • Kengännauhojen sitominen, saksien käyttö ja monet muut arkitoiminnot ovat työläitä.
   • Lisäksi voi usein olla myös puheen tuottamisen vaikeuksia.
   • Visuomotoriikan vaikeuksia voi olla, vaikka havaintotoiminnot ja käsien motoriikka sujuisivatkin erikseen hyvin.
     
 • Miten tukea arjessa
   • Työläältä tuntuvien asioiden tekeminen on tärkeää.
   • Käden käyttöön valmistelevia toimintoja ovat esimerkiksi arjen askareiden tekeminen, hiekalla leikkiminen, käsi- ja sormileikit loruihin, sormivärit sekä voimaa edellyttävä työskentely, esimerkiksi kantaminen ja roikkuminen. Leikkikää sorminukeilla. Käyttäkää pieniä ja isoja esineitä, joita käsitellään sormin tai kämmenellä.
   • Kätisyyden vakiintumista voi tukea esimerkiksi seuraavasti: askarrelkaa muovailuvahalla, leikatkaa saksilla, pujotelkaa helmiä, ommelkaa, rakennelkaa, avatkaa ja sulkekaa neppareita sekä vetoketjuja.
   • Kynäilytoimintoja voi harjoittaa esimerkiksi seuraavasti: piirtäkää erilaisilla tavoilla, tehkää sokkelo- ja ratatehtäviä, yhdistäkää pisteestä toiseen, täydentäkää puolivalmista kuvaa.